Logo školy

Masarykova základní škola, Praha 9 - Klánovice, Slavětínská 200

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola, Praha 9 - Klánovice, Slavětínská 200
Adresa školy: Ulice: Slavětínská 200
Obec: Praha 9 - Klánovice
Kraj: Praha
PSČ: 190 14
Ředitel:PaedDr. Michal Černý
Kontakt na školu Telefon: 281 962 193
Email: cerny@zs-kl.cz
Web: http://www.zs-kl.cz
IČ:63833956
RED-IZO:600040488
Zřizovatel:Městská část Praha - Klánovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Slavětínská 200
Obec: Praha 9 - Klánovice
Kraj: Praha
PSČ: 190 14
Kontakt na školu: Telefon: 281 962 193
Fax: 281 962 193
IZO:102301514
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 530
Aktuální počet žáků: 530
Dny otevřených dveří (termín/y): prosinec
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 13.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 261, 303, 262
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.05
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: kompletniSvp2014.pdf (1141,6 KB)
Školní řád: Radskoly2014.docx (42,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2014.docx (81,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, ICT, výtvarná výchova, hudební výchova, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Mezinárodní spolupráce: eTwinning
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, vodácký kurz
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: maximální podpora znevýhodněným žákům ze spádové oblasti
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog, logoped, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: ICT, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, technické, turistické, rukodělné, přírodovědné, taneční, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Smržovská 1
Obec: Praha 9 - Klánovice
Kraj: Praha
PSČ: 190 14
Kontakt na školu: Telefon: 281 961 673
Fax: 281 962 193
IZO:112800203
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Slavětínská 200
Obec: Praha 9 - Klánovice
Kraj: Praha
PSČ: 190 14
Kontakt na školu: Telefon: 281 961 210
Fax: 281 962 193
IZO:102473480
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25 - 31
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano