Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Načeradec, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Načeradec, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Lhotecká 270
Obec: Načeradec
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 08
Ředitel:Ing. Bc. Jana Beránková
Kontakt na školu Telefon: 317 852 135
Email: zs@zsnaceradec.cz
Web: http://www.zsnaceradec.cz
IČ:70993661
RED-IZO:600042065
Zřizovatel:Obec Načeradec
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Načeradec 244
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 08
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:107510243
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 60
Aktuální počet dětí: 50
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria přijetí 2021.doc (34,3 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Ráno a v odpoledne služba u vchodu do školky., videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 150
Koncepce školy: Koncepce web 2020.pdf (560,1 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP 2020 - 21 Základní škola a mateřská škola Načeradec.docm (83 KB)
Školní řád: Školní řád - aktualizace 5. 3. 2021.doc (138,2 KB)
Hodnocení činnosti školy: vyr_zprava_2019 - 2020.pdf (1161 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce: Spolupráce se základní školou, s mateřskou školou ve vedlejší obci
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání
Specifické formy podpory dětem: logopedická péče, PLPP
Přítomnost specialistů: školní asistent, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Načeradec 270
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 08
Kontakt na školu: Telefon: 317 852 135
IZO:102002436
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 180
Aktuální počet žáků: 92
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 28.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30 (do ŠD)
Začátek první vyučovací hodiny: 7:20
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce web 2020.pdf (560,1 KB)
Školní vzdělávací program: Učební plán 2020,2021.pdf (1076,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.pdf (681,8 KB)
Školní řád: ŠŘ.pdf (853,5 KB)
Poslední výroční zpráva: vyr_zprava_2019 - 2020.pdf (1161 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, ICT, knihovna, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Zapojení do projektu "Pomáháme školám k úspěchu" - spolupráce škol
Mezinárodní spolupráce: V roce 2015/2016 mezinárodní projekt "Vzájemnost v srdci"
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský jazyk - kroužek, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Dlouhodobý projekt "Talentovaní žáci"
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Rozvrh ŠD.pdf (405,4 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin.pdf (438,5 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, chovatelské, sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, technické, společenské hry, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Načeradec 270
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 08
Kontakt na školu: Telefon: 317 852 135
IZO:113000405
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Načeradec 270
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 08
Kontakt na školu: Telefon: 317 852 135
IZO:102662495