Zde může být obrázek školy.

2. Základní škola Jiráskova 617, Hořovice

Škola / charakteristika školy
Název školy:2. Základní škola Jiráskova 617, Hořovice
Adresa školy: Ulice: Jiráskova 617
Obec: Hořovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 268 01
Ředitel:Mgr. Jiří Vavřička
Kontakt na školu Telefon: 311 512 028
Email: 2.zs.horovice@gmail.com
Web: http://www.2zshorovice.cz/
IČ:47515597
RED-IZO:600043142
Zřizovatel:Město Hořovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Jiráskova 617
Obec: Hořovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 268 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 512 028
Fax: 311 512 029
IZO:047515597
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 384
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, integrovaná doprava, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 631
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.50
Začátek první vyučovací hodiny: 8.05
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, biologie, chemie, fyzika, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, bazén, ledová plocha, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Česko-německý fond přátelství- výměnné pobyty,
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : SPŠ Beroun, GVH Hořovice, Domeček Hořovice, Městská policie Hořovice, HZS, Policie ČR,
Mezinárodní spolupráce: Gau Algesheim
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz, plavání, turistika, bruslení
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Pedagogická intervence, speciální pedagog
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, rukodělné, programování/robotika, hudební
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
ŠD
Adresa: Ulice: Vísecké náměstí 318
Obec: Hořovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 268 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 512 046
IZO:113100116