Zde může být obrázek školy.

Základní škola Slaný, Komenského náměstí 618, okres Kladno

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Slaný, Komenského náměstí 618, okres Kladno
Adresa školy: Ulice: Komenského náměstí 618
Obec: Slaný
Kraj: Středočeský
PSČ: 274 01
Ředitel:Mgr. Miroslav Šindler
Kontakt na školu Telefon: 312 510 051
Email: zs_slany@volny.cz
Web: www.2zsslany.cz
IČ:43776744
RED-IZO:600044301
Zřizovatel:Město Slaný
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského náměstí 618
Obec: Slaný
Kraj: Středočeský
PSČ: 274 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 510 051
IZO:102102147
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 660
Aktuální počet žáků: 623
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 7.10
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, chemie, cizí jazyky, hudební výchova, biologie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského náměstí 618
Obec: Slaný
Kraj: Středočeský
PSČ: 274 01
Kontakt na školu: Telefon: 321 510 051
IZO:113200102