Zde může být obrázek školy.

Základní škola Slaný, Komenského náměstí 618, okres Kladno

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Slaný, Komenského náměstí 618, okres Kladno
Adresa školy: Ulice: Komenského náměstí 618
Obec: Slaný
Kraj: Středočeský
PSČ: 274 01
Ředitel:Mgr. Miroslav Šindler
Kontakt na školu Telefon: 312 510 051
Email: zs_slany@volny.cz
Web: www.2zsslany.cz
IČ:43776744
RED-IZO:600044301
Zřizovatel:Město Slaný
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského náměstí 618
Obec: Slaný
Kraj: Středočeský
PSČ: 274 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 510 051
IZO:102102147
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 660
Aktuální počet žáků: 515
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2024
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2024
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, elektronický vrátník
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7.10
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Školní vzdělávací program: ŠVP 2. ZŠ v. 2023.pdf (3117 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP pro školní družinu.pdf (418,5 KB)
Školní řád: Školní řád-v.2023.pdf (879 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, cizí jazyky, hudební výchova, biologie, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, přírodovědné, sportovní, hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 7:15
Konec výuky: 11:25
ŠVP: ŠVP-přípravná-třída-2.ZŠ.pdf (641 KB)
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského náměstí 618
Obec: Slaný
Kraj: Středočeský
PSČ: 274 01
Kontakt na školu: Telefon: 321 510 051
IZO:113200102
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200,-
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:25 - 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, telefonicky