Zde může být obrázek školy.

Základní škola Velvary, okres Kladno

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Velvary, okres Kladno
Adresa školy: Ulice: Školní 269
Obec: Velvary
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 24
Ředitel:Mgr. Petr Došek
Kontakt na školu Telefon: 315 761 060
Email: zsvelvary@email.cz
Web: https://zsvelvary.cz/
IČ:70991651
RED-IZO:600044441
Zřizovatel:Město Velvary
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 269
Obec: Velvary
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 24
Kontakt na školu: Telefon: 315 761 060
Fax: 315 762 741
IZO:102102601
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 450
Dny otevřených dveří (termín/y): DLE ROČNÍCH PLÁNŮ PRÁCE
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.1.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 5
Vstup do školy umožněn od: 6:50
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Školní vzdělávací program: SKOLNI_VZDELAVACI_PROGRAM_Zakladni_vzdelani.pdf (5289,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠKOLNÍVZDĚLÁVACÍPROGRAMŠkolnídružiny.pdf (265,5 KB)
Školní řád: školní řád.pdf (582,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, studijní pobyt v Anglii vodácký kurz, exkurze, sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: partnerská škola FRAUSE
Domácí spolupráce : spolupráce s LINET ŽELEVČICE
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, vodácký kurz, GOLF, bruslení
Alternativní písmo: žádné
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: Denní rozvrh.pdf (96 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: turistické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, JAVORY ČERNUC, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 269
Obec: Velvary
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 24
Kontakt na školu: Telefon: 315 761 060
IZO:113200234
Školní klub
Adresa: Ulice: Školní 269
Obec: Velvary
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 24
Kontakt na školu: Telefon: 315 761 060
Fax: 315 762 741
IZO:162100507