Zde může být obrázek školy.

Základní škola Církvice, okres Kutná Hora

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Církvice, okres Kutná Hora
Adresa školy: Ulice:
Obec: Církvice 7
Kraj: Středočeský
PSČ: 285 33
Ředitel:Mgr. Ludmila Hrušková
Kontakt na školu Telefon: 327 571 494
Email: info@zscirkvice.cz
Web: www.zscirkvice.webnode.com
IČ:75034930
RED-IZO:600046231
Zřizovatel:Obec Církvice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Církvice 7
Kraj: Středočeský
PSČ: 285 33
Kontakt na školu: Telefon: 327 571 494
IZO:102226261
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 80
Aktuální počet žáků: 62
Dny otevřených dveří (termín/y): říjen - pokud nejsou hygienická opatření vlády
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 29.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Zvonek s mluvícím zařízením.
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Moje+koncepce+2021.docx.pdf (256 KB)
Školní vzdělávací program: SVP-6_2021-kompletni-na-web.docx (921,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP-6_2021-kompletni-na-web.docx (921,3 KB)
Školní řád: nový školní řád 2020.pdf (1941,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, sportovní dny, besídky/akademie, plesy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Ředitel naživo, Učení venku
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrh 2021_2022.pdf (51,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, ICT, jazykové
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, třídní schůzky, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, školní časopis/newsletter, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Církvice 7
Kraj: Středočeský
PSČ: 285 33
Kontakt na školu: Telefon: 327 571 494
IZO:113400284