Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Rudé armády 300
Obec: Brodce nad Jizerou
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 73
Ředitel:Mgr. Bc. Nenčo Jordanov
Kontakt na školu Telefon: 326 312 233
Email: skola@zsbrodce.cz
Web: http://www.zsbrodce.cz/
IČ:70933057
RED-IZO:600049108
Zřizovatel:Obec Brodce
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Rudé armády 92
Obec: Brodce nad Jizerou
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 73
Kontakt na školu: Telefon: 326 912 233
IZO:113600534
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 86
Aktuální počet dětí: 86
Kritéria příjímacího řízení:
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 500
Školní vzdělávací program: 02_ŠVP_MŠ_Plavba_mořem_šťastného_dětství.pdf (332,7 KB)
Školní řád: sm-49-ŠK_školní řád_MŠ.pdf (911,3 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny, besídky/akademie, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Rudé armády 300
Obec: Brodce nad Jizerou
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 73
Kontakt na školu: Telefon: 326 312 233
IZO:102326720
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 255
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 19.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 5
Vstup do školy umožněn od: 7:15 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:35 hod.
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: koncepce_školy 2016_2020.pdf (318,1 KB)
Školní vzdělávací program: 01_ŠVP od hraní k vědění.pdf (1113,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: 03_ŠVP ŠD_ Masarykovy ZŠ a MŠ Brodce.pdf (590,8 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ BRODCE od 1.9.22.pdf (592,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výr zpr školy 2021-2022.pdf (2560,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, logoped, asistent pedagoga, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Internet ve všech učebnách
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, hudební, rukodělné, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, ICT, technické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Rudé armády 300
Obec: Brodce nad Jizerou
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 73
Kontakt na školu: Telefon: 326 912 233
IZO:113600551
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:15 - 7:15 hod.
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:15 - 16:45 hod.
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Rudé armády 300
Obec: Brodce nad Jizerou
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 73
Kontakt na školu: Telefon: 326 912 233
IZO:113600542
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30 - 80,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano