Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Rudé armády 300
Obec: Brodce nad Jizerou
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 73
Ředitel:Mgr. Bc. Nenčo Jordanov
Kontakt na školu Telefon: 326 312 233
Email: skola@zsbrodce.cz
Web: http://www.zsbrodce.cz/
IČ:70933057
RED-IZO:600049108
Zřizovatel:Obec Brodce
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Rudé armády 92
Obec: Brodce nad Jizerou
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 73
Kontakt na školu: Telefon: 326 912 233
IZO:113600534
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 86
Aktuální počet dětí: 86
Kritéria příjímacího řízení: 02 Kritéria pro přijetí dětí pro školní rok.pdf (505,2 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 500
Školní vzdělávací program: 02_ŠVP_MŠ_Plavba_mořem_šťastného_dětství.pdf (332,7 KB)
Školní řád: sm-49-ŠK_školní řád_MŠ.pdf (911,3 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Rudé armády 300
Obec: Brodce nad Jizerou
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 73
Kontakt na školu: Telefon: 326 312 233
Fax: 326 312 233
IZO:102326720
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 205
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 5
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 7,25
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: koncepce_školy 2016_2020.pdf (318,1 KB)
Školní vzdělávací program: 01_ŠVP od hraní k vědění.pdf (1113,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: 03_ŠVP ŠD_ Masarykovy ZŠ a MŠ Brodce.pdf (590,8 KB)
Školní řád: sm-02-ŠK_ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ BRODCE od 1.9.17.pdf (535,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výr zpr školy 2017-2018.pdf (707,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, výlety, exkurze, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: logoped, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Internet ve všech učebnách
Zájmové činnosti: technické, hudební, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, taneční, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Rudé armády 300
Obec: Brodce nad Jizerou
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 73
Kontakt na školu: Telefon: 326 912 233
Fax: 326 912 233
IZO:113600551
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Rudé armády 300
Obec: Brodce nad Jizerou
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 73
Kontakt na školu: Telefon: 326 912 233
Fax: 326 912 233
IZO:113600542