Logo školy

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov
Adresa školy: Ulice: Školní 74
Obec: Dolní Bousov
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 04
Ředitel:Mgr. Kateřina Karnová
Kontakt na školu Telefon: 326 396 388
Email: zs@dolnibousov.cz
Web: http://zs.dolnibousov.cz
IČ:71009914
RED-IZO:600049141
Zřizovatel:Město Dolní Bousov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Zahradní 534
Obec: Dolní Bousov
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 04
Kontakt na školu: Telefon: 326 396 388
Fax: 326 396 388
IZO:150053843
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 74
Obec: Dolní Bousov
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 04
Kontakt na školu: Telefon: 326 396 388
Fax: 326 396 388
IZO:102326789
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 430
Aktuální počet žáků: 409
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.15
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, knihovna, výtvarná výchova, fyzika, chemie, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besedy a přednášky pro veřejnost
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Doučování, obědy zdarma
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 153
Obec: Dolní Bousov
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 04
Kontakt na školu: Telefon: 326 396 388
Fax: 326 396 388
IZO:113600135
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 74
Obec: Dolní Bousov
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 04
Kontakt na školu: Telefon: 326 396 280
IZO:150053886
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Zahradní 534
Obec: Dolní Bousov
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 04
Kontakt na školu: Telefon: 326 396 388
Fax: 326 396 388
IZO:181009081