Logo školy

Masarykova základní škola a Mateřská škola Dymokury

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola a Mateřská škola Dymokury
Adresa školy: Ulice: Osvobození 212
Obec: Dymokury
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 01
Ředitel:Mgr. Martina Martínková
Kontakt na školu Telefon: 325 635 134
Email: mzsdymokury@gmail.com
Web: http://www.mzsdymokury.cz
IČ:61631981
RED-IZO:600050700
Zřizovatel:Obec Dymokury
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Revoluční 177
Obec: Dymokury
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 01
Kontakt na školu:
IZO:107515024
Základní škola
Adresa: Ulice: Osvobození 212
Obec: Dymokury
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 01
Kontakt na školu: Telefon: 325 635 134
IZO:102374937
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 185
Dny otevřených dveří (termín/y): po domluvě kdykoli
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 3.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: ŠVP JaPoNec + dodatky.pdf (7878,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP_SD.pdf (491,4 KB)
Školní řád: SKOLNI_RAD_2014.pdf (277,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VYROCNI_ZPRAVA.pdf (2470,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, jazykové, ekologické
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, tématické/projektové dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech: KEV, TOŠ, Školy v pohybu, ICT nás baví
Domácí spolupráce : Spolupráce s partnerskými školami v rámci projektu Školy v pohybu, ICT nás baví
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, plavání
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: individuální práce s žáky s SPU (možnost návštěvy ambulantních nácviků), příprava žáků na olympiády a soutěže
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Zájmové činnosti: hudební, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, jazykové, sportovní, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Osvobození 212
Obec: Dymokury
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 01
Kontakt na školu: Telefon: 325 635 134
IZO:113700121
Školní klub
Adresa: Ulice: Osvobození 212
Obec: Dymokury
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 01
Kontakt na školu: Telefon: 325 635 134
IZO:150012683
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Osvobození 212
Obec: Dymokury
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 01
Kontakt na školu: Telefon: 325 635 134
IZO:102714274
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Revoluční 177
Obec: Dymokury
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 01
Kontakt na školu:
IZO:102714151