Zde může být obrázek školy.

Základní škola Sadská

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Sadská
Adresa školy: Ulice: Karolíny Světlé 386
Obec: Sadská
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 12
Ředitel:Mgr., Bc. Blanka Žánová
Kontakt na školu Telefon: 325 594 241
Email: info@zs-sadska.cz
Web: www.zs-sadska.cz
IČ:61632350
RED-IZO:600050734
Zřizovatel:Město Sadská
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Karolíny Světlé 386
Obec: Sadská
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 12
Kontakt na školu: Telefon: 325 594 241
IZO:045832188
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Aktuální počet žáků: 462
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 20.1.2016
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 20.2.2016
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Školní vzdělávací program: SVP_charakteristika.pdf (4022,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP_SD Sadska.pdf (540 KB)
Školní řád: Skolni_rad_2015_web.pdf (324,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocní zpráva 2014-15.pdf (2031,8 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny:
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, logoped, školní psycholog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Karolíny Světlé 386
Obec: Sadská
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 12
Kontakt na školu: Telefon: 325 594 241
IZO:113700075
Školní klub
Adresa: Ulice: Karolíny Světlé 386
Obec: Sadská
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 12
Kontakt na školu: Telefon: 325 594 241
IZO:150011873
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Karolíny Světlé 386
Obec: Sadská
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 12
Kontakt na školu: Telefon: 325 594 241
IZO:102714428