Logo školy

Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kostelní 457
Obec: Čelákovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 88
Ředitel:Ing. Jiří Kyliánek
Kontakt na školu Telefon: 326 990 211
Email: skola@kamenka-celakovice.cz
Web: www.kamenka-celakovice.cz
IČ:43752047
RED-IZO:600052141
Zřizovatel:Město Čelákovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Kostelní 457
Obec: Čelákovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 88
Kontakt na školu: Telefon: 326 990 211
IZO:108003906
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 850
Aktuální počet žáků: 702
Dny otevřených dveří (termín/y): 26.11.2022 - Kamenka
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém, Docházkový systém prostřednictvím ISIC karet.
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 655, 662, 443, 427, S23, S2
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 08.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce-rozvoje-skoly-V3.pdf (814,8 KB)
Školní vzdělávací program: 2022_09_01-Škola vzájemného porozumění_v4.pdf (8642,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: V04-Rad-skolni-druziny-01_09_2022-Ver-2022.pdf (334,5 KB)
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ŠD.pdf (802,8 KB)
Školní řád: Provozní a vnitřní režim školy 2022.pdf (310,8 KB)
V01 - Školní řád - 01_09_2022 - Ver-2022.pdf (413,2 KB)
Poslední výroční zpráva: 2022_09_25_VZ-2021-2022-final.pdf (5069,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, cizí jazyky, výtvarná výchova, hudební výchova, biologie, zeměpis, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), bazén, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a mléko do škol, Operační programy, Granty, Primární prevence, Peer program, APIV
Domácí spolupráce : Knihovna, Městský dům dětí a mládeže, Školy, Výzkumné ústavy, PČR, MP Čelákovice, Střední školy, Soukromé subjekty, VŠ, Výzkumné instituce
Mezinárodní spolupráce: Ano - Německo
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, , cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: Klasická výuka matematiky s prvky konstruktivisticky orientované výuky - Hejného metoda. Proložení klasické matematiky a Hejného metody, využití obou metod.
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR), Celé Česko čte dětem (CČČD), Zkusto
Specifické formy podpory žákům: ANO
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence, Kariérový poradce Školní psycholog a právní pomoc - externí spolupráce s PPPK Praha
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, ICT, přírodovědné, společenské hry, technické, turistické, programování/robotika, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, hřiště, Relaxační zóny připravujeme v rámci projektu města Čelákovice. Víceúčelové hřiště s herními prvky pro malé děti (hrad, prolézačka atd.).
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, kultura, ZUŠ, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky, Webové stránky školy: https://www.kamenka-celakovice.cz Facebook: https://www.facebook.com/ZSKamenka/ Youtube kanál: https://www.youtube.com/channel/UC-ahYitrnNbFa8-0MOPfY5A Twitter: https://twitter.com/zskamenka?lang=cs EŽK, ETK, El. omluvenky - Edupage
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, přehled klasifikace, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Kostelní 457
Obec: Čelákovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 88
Kontakt na školu: Telefon: 326 990 211
IZO:108053121
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: 1. až 3. ročník ZŠ
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 250,- Kč/měsíc
Umístění školní družiny: v areálu ZŠ, v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 06.30 - 07.30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40 - 17.00
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kostelní 457
Obec: Čelákovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 88
Kontakt na školu: Telefon: 326 990 211
IZO:113800053
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 28 - 30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne