Logo školy

Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kostelní 457
Obec: Čelákovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 88
Ředitel:Ing. Jiří Kyliánek
Kontakt na školu Telefon: 326 990 211
Email: skola@kamenka-celakovice.cz
Web: www.kamenka-celakovice.cz
IČ:43752047
RED-IZO:600052141
Zřizovatel:Město Čelákovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Kostelní 457
Obec: Čelákovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 88
Kontakt na školu: Telefon: 326 990 211
Fax: 326 990 288
IZO:108003906
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 610
Dny otevřených dveří (termín/y): 30.11.2019 - Kamenka
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.4.2020
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2020
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 655, 662, 443, 427, S23, S2
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 08.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce-rozvoje-skoly-V-20180831-2018-verze_2.pdf (938,1 KB)
Školní vzdělávací program: 2018_09_01-Skola-vzajemneho-porozumeni_web_verze_2018.pdf (6616,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád: V01-Skolni_rad-01_09_2019-Ver-4.pdf (539 KB)
V01-Skolni_rad-01_09_2019-Ver-4-dodatek_c_2.pdf (409,5 KB)
V02-Klasifikacni-rad-01_09_2016-Ver-1-digi.pdf (402,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_ZS_Kamenka_2018_2019.pdf (2303,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: zeměpis, hudební výchova, cizí jazyky, ICT, chemie, praktické vyučování, výtvarná výchova, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), bazén, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a mléko do škol, Operační programy, Granty, Primární prevence, Peer program, APIV
Domácí spolupráce : Knihovna, Městský dům dětí a mládeže, Školy, Výzkumné ústavy, PČR, MP Čelákovice, Střední školy, Soukromé subjekty, VŠ, Výzkumné instituce
Mezinárodní spolupráce: Ano - Německo
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, plavání, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: Klasická výuka matematiky s prvky konstruktivisticky orientované výuky - Hejného metoda. Proložení klasické matematiky a Hejného metody, využití obou metod.
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Otevřená věda (AV ČR)
Specifické formy podpory žákům: ANO
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence, Školní asistent Kariérový poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: ICT, technické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, společenské hry, jazykové, sportovní, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, Připravujeme relaxační zóny v rámci přístavby nové školy. V areálu školy bude víceúčelové hřiště, druhá tělocvična, školní dvůr s herními prvky (předpoklad 1.9.2020)., vyhrazená učebna
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, Webové stránky školy: https://www.kamenka-celakovice.cz Domácí příprava: http://www.domacipriprava.cz Facebook: https://www.facebook.com/ZSKamenka/ Youtube kanál: https://www.youtube.com/channel/UC-ahYitrnNbFa8-0MOPfY5A Twitter: https://twitter.com/zskamenka?lang=cs Připravujeme elektronickou žákovskou knížku - Iškola (nový informační systém). , žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Kostelní 457
Obec: Čelákovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 88
Kontakt na školu: Telefon: 326 990 211
Fax: 326 990 288
IZO:108053121
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kostelní 457
Obec: Čelákovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 88
Kontakt na školu: Telefon: 326 990 211
Fax: 326 990 288
IZO:113800053
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 24 - 26
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne