Logo školy

Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kostelní 457
Obec: Čelákovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 88
Ředitel:Ing. Jiří Kyliánek
Kontakt na školu Telefon: 326 990 211
Email: skola@kamenka-celakovice.cz
Web: www.kamenka-celakovice.cz
IČ:43752047
RED-IZO:600052141
Zřizovatel:Město Čelákovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Kostelní 457
Obec: Čelákovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 88
Kontakt na školu: Telefon: 326 990 211
IZO:108003906
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 850
Aktuální počet žáků: 702
Dny otevřených dveří (termín/y): 26.11.2022 - Kamenka
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, Docházkový systém prostřednictvím ISIC karet., recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 655, 662, 443, 427, S23, S2
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 08.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce-rozvoje-skoly-V3.pdf (814,8 KB)
Školní vzdělávací program: 2022_09_01-Škola vzájemného porozumění_v4.pdf (8642,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Sˇkolni´-rˇa´d-SˇD-1-9-2023.pdf (72,5 KB)
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ŠD.pdf (802,8 KB)
Školní řád: Dodatek_k_SVP_ verze_1.pdf (598,6 KB)
Provozní a vnitřní režim školy 2022.pdf (310,8 KB)
V01 - Školní řád - 01_09_2022 - Ver-2022.pdf (413,2 KB)
Poslední výroční zpráva: 2022_09_25_VZ-2021-2022-final.pdf (5069,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, hudební výchova, ICT, cizí jazyky, zeměpis, chemie, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), bazén, posilovna, v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a mléko do škol, Operační programy, Granty, Primární prevence, Peer program, APIV
Domácí spolupráce : Knihovna, Městský dům dětí a mládeže, Školy, Výzkumné ústavy, PČR, MP Čelákovice, Střední školy, Soukromé subjekty, VŠ, Výzkumné instituce
Mezinárodní spolupráce: Ano - Německo
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, , plavání, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: Klasická výuka matematiky s prvky konstruktivisticky orientované výuky - Hejného metoda. Proložení klasické matematiky a Hejného metody, využití obou metod.
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Zkusto, Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: ANO
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, Kariérový poradce Školní psycholog a právní pomoc - externí spolupráce s PPPK Praha
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Žákovská a učitelská WiFi, využívání i vlastních ICT prostředků.
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, ICT, hudební, technické, jazykové, turistické, literárně-dramatické, společenské hry, přírodovědné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště, zahrada, Relaxační zóny připravujeme v rámci projektu města Čelákovice. Víceúčelové hřiště s herními prvky pro malé děti (hrad, prolézačka atd.)., vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: Webové stránky školy: https://www.kamenka-celakovice.cz Facebook: https://www.facebook.com/ZSKamenka/ Youtube kanál: https://www.youtube.com/channel/UC-ahYitrnNbFa8-0MOPfY5A EŽK, ETK, El. omluvenky - Edupage , telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva, přihlašování na akce, e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Kostelní 457
Obec: Čelákovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 88
Kontakt na školu: Telefon: 326 990 211
IZO:108053121
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: 1. až 3. ročník ZŠ
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 250,- Kč/měsíc
Umístění školní družiny: v budově ZŠ, v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Další důležité informace: Trávení času mimo budovu na nově zrekonstruopvaném sportoviště s herními prvky.
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 06.30 - 07.30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40 - 17.00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky, vnitřní informační systém, schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kostelní 457
Obec: Čelákovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 88
Kontakt na školu: Telefon: 326 990 211
IZO:113800053
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 30 - 40,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne