Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Lázně Toušeň

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Lázně Toušeň
Adresa školy: Ulice: Hlavní 74
Obec: Lázně Toušeň
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 89
Ředitel:Mgr. Martin Černý
Kontakt na školu Telefon: 326 992 306
Mobil: 734 230 999
Email: zstousen@seznam.cz
Web: http://www.zstousen.estranky.cz
IČ:71001506
RED-IZO:600052214
Zřizovatel:Městys Lázně Toušeň
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Nehvizdská 73
Obec: Lázně Toušeň
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 89
Kontakt na školu: Telefon: 326 992 324
IZO:107516195
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 72
Aktuální počet dětí: 72
Dny otevřených dveří (termín/y): po dohodě kdykoli
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 365
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 920
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Hlavní 74
Obec: Lázně Toušeň
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 89
Kontakt na školu: Telefon: 326 992 306
IZO:102438200
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 88
Dny otevřených dveří (termín/y): po dohodě kdykoli
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 18.4.2018
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 18.4.2018
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Škola je otevírána školnicí.
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 365
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:10
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: švp _2018.doc (1037,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP SD 2018-19.doc (67,6 KB)
Školní řád: školní řád 2018_Toušeň_revize 10_2018.doc (126 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozrvh_celý_2018.xls (13,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), taneční, sportovní, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Hlavní 74
Obec: Lázně Toušeň
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 89
Kontakt na školu: Telefon: 326 992 306
IZO:108056198
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nehvizdská 73
Obec: Lázně Toušeň
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 89
Kontakt na školu: Telefon: 326 992 324
IZO:113800398
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Hlavní 56
Obec: Lázně Toušeň
Kraj: Středočeský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181054680