Zde může být obrázek školy.

1. základní škola Masarykovo nám. Říčany, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:1. základní škola Masarykovo nám. Říčany, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Masarykovo nám. 71
Obec: Říčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Ředitel:Mgr. Pavel Bednář
Kontakt na školu Telefon: 323 602 794
Email: 1zs@1zs.ricany.cz
Web: http://www.zs-ricany.cz
IČ:63834448
RED-IZO:600052290
Zřizovatel:Město Říčany
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Masarykovo nám. 71
Obec: Říčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Kontakt na školu: Telefon: 323 602 794
IZO:102438552
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 655
Aktuální počet žáků: 642
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.4.2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 385
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.50
Začátek první vyučovací hodiny: 8.10
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Dlouhodobá koncepce školy.doc (35,8 KB)
Školní vzdělávací program: SPOLECNA_CAST.doc (202,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Školní vzdělávací program pro školní družinu 2022.docx (148,7 KB)
Školní řád: Skolni-rad.doc (108 KB)
Poslední výroční zpráva: výročka_21-22_konečná.docx (226,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, Reciproční pobyty pro výuku AJ, NJ, RJ do družebních měst města Říčany.
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol
Certifikáty škol: Fakultní škola Přír. fakulty UK
Domácí spolupráce : ostatní školy ve městě, Dům seniorů, MŠ, Husova knihovna, Muzeum Říčany,
Mezinárodní spolupráce: Borken- Německo, Albertslund - Dánsko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, na školní zahradě zbudována didaktická učebna geologie
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Masarykovo nám. 71
Obec: Říčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:108056015