Zde může být obrázek školy.

2. základní škola Bezručova Říčany, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:2. základní škola Bezručova Říčany, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Bezručova 94/19, Radošovice
Obec: Říčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Ředitel:Mgr. Bc. Jan Šindelář
Kontakt na školu Telefon: 323 602 217
Email: reditel@2zs.ricany.cz
Web: www.2zsricany.cz/
IČ:63834243
RED-IZO:600052303
Zřizovatel:Město Říčany
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Bezručova 94/19, Radošovice
Obec: Říčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Kontakt na školu: Telefon: 323 602 217
Fax: 323 602 217
IZO:102438595
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 800
Aktuální počet žáků: 792
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:50
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce_rozvoje_skoly 2019 - 2025.pdf (798,9 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva školy 2019-20 - hotovo 1.pdf (6696,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: hudební, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, fyzika, hudební výchova, praktické vyučování, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, koncerty, školní slavnosti, adaptační kurzy, studijní pobyt v Anglii, školní tradice - obhajoby žákovských prací, slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku , adaptační kurzy, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Erasmu+, lokální projekt Patriot
Domácí spolupráce : patrnerské školy v obci - ZUŠ, MŠ čtyřlístek, Městské muzeum, Městská knihovna, MAS Říčansko, PED Academy, PF UJEP
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: projektové vzdělávání nadaných žáků, práce s žáky s SPU
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: taneční, jazykové, sportovní, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna, herna, školní knihovna
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Bezručova 94/19, Radošovice
Obec: Říčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Kontakt na školu: Telefon: 323 602 217
Fax: 323 602 217
IZO:108056023