Zde může být obrázek školy.

4. základní škola Nerudova Říčany, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:4. základní škola Nerudova Říčany, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Nerudova 481
Obec: Říčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Ředitel:Mgr. Jitka Macháčková
Kontakt na školu Telefon: 323 602 005
Email: jitka.machackova@zsp.ricany.cz
Web: https://4zs.ricany.cz/
IČ:70977691
RED-IZO:600052451
Zřizovatel:Město Říčany
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Nerudova 481
Obec: Říčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Kontakt na školu: Telefon: 323 602 005
IZO:102438811
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 68
Aktuální počet žáků: 45
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka PID, železniční stanice Říčany
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7,45 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8,05 hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce 4. základní školy Nerudova.docx (40,4 KB)
Školní řád: Řád školy 2022.doc (378,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti 2021-2022.doc (4187,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Škola pro žáky se zdravotním postižením podle § 16 odst.9 školského zákona v platném znění
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Řemeslo má zlaté dno, Ovoce do škol
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : Spolupráce se školami v okolí- např. ZŠ praktická Kostelec nad Černými lesy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Nerudova 481
Obec: Říčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Kontakt na školu: Telefon: 323 602 005
IZO:181036363
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 150 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : od 6,45 hod- 7,45 hod
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): od skončení vyučování do 16,30
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, Zápisy v notýskách