Zde může být obrázek školy.

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram

Škola / charakteristika školy
Název školy:1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram
Adresa školy: Ulice: Primáře Kareše 68
Obec: Sedlčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 264 01
Ředitel:Libor Novotný
Kontakt na školu Telefon: 318 822 572
Email: skola@1zs-sedlcany.cz
Web: www.1zs-sedlcany.cz
IČ:47074299
RED-IZO:600054624
Zřizovatel:Město Sedlčany
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Primáře Kareše 68
Obec: Sedlčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 264 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 822 572
IZO:114002002
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 750
Aktuální počet žáků: 450
Dny otevřených dveří (termín/y): 3. týden v říjnu
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 17.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 17.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, cizí jazyky, zeměpis, fyzika, chemie, ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Langonpo, Světová škola, OVOV,
Domácí spolupráce : městská policie, Městská knihovna, Muzeum
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: ICT, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, Školní klub, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, Muzeum
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, internetové stránky školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Primáře Kareše 68
Obec: Sedlčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 264 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 822 572
IZO:114002011
Školní klub
Adresa: Ulice: Primáře Kareše 68
Obec: Sedlčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 264 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 822 572
IZO:162101198