Zde může být obrázek školy.

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram

Škola / charakteristika školy
Název školy:1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram
Adresa školy: Ulice: Primáře Kareše 68
Obec: Sedlčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 264 01
Ředitel:Libor Novotný
Kontakt na školu Telefon: 318 822 572
Email: skola@1zs-sedlcany.cz
Web: www.1zs-sedlcany.cz
IČ:47074299
RED-IZO:600054624
Zřizovatel:Město Sedlčany
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Primáře Kareše 68
Obec: Sedlčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 264 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 822 572
IZO:114002002
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 750
Aktuální počet žáků: 450
Dny otevřených dveří (termín/y): v listopadu
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 28.4.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, biologie, chemie, ICT, cizí jazyky, zeměpis, knihovna, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Langonpo, Světová škola, OVOV,
Certifikáty škol: Světová škola
Domácí spolupráce : městská policie, Městská knihovna, Muzeum
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, lyžování
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Světová škola (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, sportovní, společenské hry
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, Školní klub
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport, Muzeum
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky, konzultační hodiny, internetové stránky školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Primáře Kareše 68
Obec: Sedlčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 264 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 822 572
IZO:114002011
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: 1.-5.r.
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 120,- Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 5:45 - 7:40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:35 - 16:45
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém
Školní klub
Adresa: Ulice: Primáře Kareše 68
Obec: Sedlčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 264 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 822 572
IZO:162101198
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 120,- Kč
Umístění školního klubu: v budově ZŠ, v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7:00 - 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12:00 - 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace