Zde může být obrázek školy.

Základní škola Mutějovice, okres Rakovník

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Mutějovice, okres Rakovník
Adresa školy: Ulice: Husova 245
Obec: Mutějovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 07
Ředitel:Mgr. Marcela Mrzenová
Kontakt na školu Telefon: 313 575 169
Email: zs_mutejovice@iol.cz
Web: http://www.mutejovice.cz/zakladni-skola
IČ:47013656
RED-IZO:600055825
Zřizovatel:Obec Mutějovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Husova 245
Obec: Mutějovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 07
Kontakt na školu: Telefon: 313 575 169
Fax: 313 575 502
IZO:102602166
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 112
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.1.2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 30.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Koncepce školy: Koncepce rozvoje ZŠ Mutějovice na období 2014-2018.pdf (505,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ Mutějovice 3.pdf (4400,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.pdf (848,2 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ Mutějovice 2014.pdf (427,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2013-2014 ZŠ Mutějovice.pdf (327,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, fyzika, praktické vyučování, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní, Příběhy bezpráví, Ovoce do škol, Exkurze - projekt CPTO, eKabinet, Najdi,co hledáš, Fíha-Dýha, Výzva 51
Domácí spolupráce : Obecní úřady Mutějovice, Krupá, Hředle, Nesuchyně, Policie ČR, PPP Rakovník, MŠ Mutějovice, Krupá, Nesuchyně
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Specifické formy podpory žákům: Podpora integrovaných žáků
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrhy hodin 2014-2015.pdf (286,5 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Zájmové činnosti: hudební, turistické, ICT, sportovní, společenské hry
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: Husova 245
Obec: Mutějovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 07
Kontakt na školu: Telefon: 313 575 169
IZO:114100161
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Husova 245
Obec: Mutějovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 07
Kontakt na školu: Telefon: 313 575 169
IZO:102762678