Logo školy

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3

Škola / charakteristika školy
Název školy:2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3
Adresa školy: Ulice: Husovo náměstí 3
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Ředitel:Mgr. Zdeněk Brabec
Kontakt na školu Telefon: 313 251 260
Email: 2zsrako@2zsrako.cz
Web: www.2zsrako.cz
IČ:47016981
RED-IZO:600055833
Zřizovatel:Město Rakovník
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Husovo náměstí 3
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Kontakt na školu: Telefon: 313 251 260
Fax: 313 251 265
IZO:102602263
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 730
Aktuální počet žáků: 709
Dny otevřených dveří (termín/y): 04.03.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.35
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Koncepce školy: koncep.pdf (103,9 KB)
Školní vzdělávací program: svp-1-9-16-komplet.pdf (6507,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: svp-SD-16-kompl.pdf (531,9 KB)
Školní řád: Rad-skoly-platny-od-3.-9.-2018.pdf (335,1 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrozprava19-20-komplet.pdf (8819,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, přírodovědné, matematické, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, ICT, fyzika, biologie, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko pro evropské školy
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Spolupráce s MŠ, ZŠ a SŠ regionu.
Mezinárodní spolupráce: Studijní pobyty v zahraničí v rámci výuky cizích jazyků.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, vodácký kurz, turistika, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Dlouholetá tradice v oblasti péče o žáky se SVP. Od 6. ročníku třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: prehtrid.pdf (751,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, rukodělné, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, zdravotnické, hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, sport, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Františka Diepolta 1542
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Kontakt na školu: Telefon: 313 251 260
Fax: 313 251 265
IZO:114100209
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníku.
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100,- Kč
Umístění školní družiny: mimo areál ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:35 - 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, webové stránky, e-mailová komunikace