Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Slabce, okres Rakovník

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Slabce, okres Rakovník
Adresa školy: Ulice:
Obec: Slabce 42
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 41
Ředitel:Mgr. Jan Hůla
Kontakt na školu Telefon: 313 550 143
Email: zsslabce@seznam.cz
Web:
IČ:47013222
RED-IZO:600055868
Zřizovatel:Obec Slabce
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Slabce 120
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 41
Kontakt na školu: Telefon: 313 550 448
IZO:150040679
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 25
Dny otevřených dveří (termín/y): Kdykoli po domluvě
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 430
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ 17-18 aktuální.odt (39,9 KB)
Školní řád: školní řád MŠ 16-17.doc (46,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Rodinný typ MŠ Spokojení rodiče- spokojené děti
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Slabce 42
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 41
Kontakt na školu: Telefon: 313 550 143
IZO:102602379
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 70
Dny otevřených dveří (termín/y): Kdykoli po domluvě
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.35
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP 16-17-platné znění.doc (460,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Řád školní družiny(aktuální).doc (69,6 KB)
Školní řád: Dodatek škol.řádu 18.docx (16,5 KB)
Školní řád ZŠ platné znění.doc (113,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva školy 2018.doc (1185,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Nápravy poruch učení, Doučování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: WIFI notebooky a žákovské zařízení, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, literárně-dramatické, turistické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní časopis/newsletter, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Slabce 42
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 41
Kontakt na školu: Telefon: 313 550 143
Fax: 313 550 143
IZO:114100284
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Slabce 120
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 41
Kontakt na školu: Telefon: 313 550 143
IZO:162104197
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 16-26
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne