Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Kubatova 1, České Budějovice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Kubatova 1, České Budějovice
Adresa školy: Ulice: Kubatova 1
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 04
Ředitel:Mgr. Libor Kocián
Kontakt na školu Telefon: 387 318 864
Email: info@zskucb.cz
Web: www.zskucb.cz
IČ:00581577
RED-IZO:600057551
Zřizovatel:Statutární město České Budějovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Kubatova 14
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 04
Kontakt na školu: Telefon: 387 318 864
Fax: 387 318 856
IZO:181015757
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 179
Aktuální počet dětí: 142
Dny otevřených dveří (termín/y): 3.4. 2019, 17. 4. 2019
Kritéria příjímacího řízení:
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD - č.2,9
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 420
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program: svp2.pdf (372,5 KB)
Školní řád: MŠ Školní řád 2018-19-1.pdf (328,4 KB)
Hodnocení činnosti školy: pravidla hodnocení dítěte.xlsx (31,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: "Pospěšte, dětičky, do naší školičky."
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Mensa
Domácí spolupráce: Cassiopeia, Policie ČR,
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: bruslení, lyžování
Specifické formy podpory dětem: Speciální vzdělávací potřeby, logopedie
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Kubatova 1
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 04
Kontakt na školu: Telefon: 387 318 864
Fax: 387 318 856
IZO:000581577
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 640
Aktuální počet žáků: 640
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD č. 2 - zastávka IGY
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: ROČNÍ PLÁN-20-21.pdf (999,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Kubík 2018.pdf (4617,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: 3-1-17b ŠD-ŠVP.pdf (312,6 KB)
Školní řád: 3-1-11-1 ŠKOLNÍ ŘÁD-2020-21 - UPR.pdf (358,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva-19-20.pdf (2219,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, knihovna, praktické vyučování, výtvarná výchova, chemie, fyzika, ICT, hudební výchova, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Děti do bruslí, Škola spolupracující s Mensou, Škola v pohybu
Certifikáty škol: Mensa, Cambridge jazykové zkoušky, Šachová univerzita QCC České Budějovice, Finančně gramotná škola
Domácí spolupráce : Fakultní škola, , Šachová univerzita QCC České Budějovice, pěvecký sbor Carmína, Jazykové školy Gaudeo, Evropské centrum jazykových zkoušek, basketbalový oddíl Tigers ČB
Mezinárodní spolupráce: projekt Edison
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: vzdělávání žáku s SVP a nadaných žáků, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Přítomnost specialistů: kariérový poradce, koordinátor EVVO, školní koordinátor ŠVP, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, školní psycholog, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: 1-1-4-3b ŠD Provozní řád.pdf (262,9 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrh.pdf (1581,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, literárně-dramatické, hudební, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Kubatova 14
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 04
Kontakt na školu: Telefon: 387 318 856
Fax: 387 318 856
IZO:114200432
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kubatova 1
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 04
Kontakt na školu: Telefon: 387 318 856
Fax: 387 318 856
IZO:102475440
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25 - 31,-Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna-výdejna
Adresa: Ulice: Kubatova 14
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 04
Kontakt na školu: Telefon: 387 318 864
Fax: 387 318 856
IZO:181015765
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25 - 31,-Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano