Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Žimutice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Žimutice
Adresa školy: Ulice:
Obec: Žimutice 28
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 66
Ředitel:Mgr. Milena Mikesková
Kontakt na školu Telefon: 385 737 040
Email: zs.zimutice@seznam.cz
Web:
IČ:75000725
RED-IZO:600057658
Zřizovatel:Obec Žimutice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Žimutice 28
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 66
Kontakt na školu: Telefon: 385 747 040
Fax: není
IZO:150007965
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 22
Aktuální počet dětí: 22
Dny otevřených dveří (termín/y): MŠ je otevřena zájemcům z řad veřejnosti po celý školní rok.
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijímání do MŠ 2020.pdf (86,6 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Do obce jezdí linkový autobus z Týna nad Vltavou a Dolního Bukovska.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Škola je otevřena od: 6:15 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 50
Koncepce školy: Strategický plán rozvoje školy 2017-2020.docx (15,3 KB)
Školní vzdělávací program: Třídní vzdělávací program.doc (73,2 KB)
Švp mš.pdf (315,9 KB)
Školní řád: Doporučení vzdělávání distančně.docx (18 KB)
Školní řád.rtf (106,6 KB)
Hodnocení činnosti školy: Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Žimutice.doc (79,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny
Domácí spolupráce: Spolupráce se ZŠ Žimutice, Sbor dobrovolných hasičů, Hasiči ČR, Policie ČR, Městská Policie, Spolek ornitologů, Zdravá pětka, FIT jóga, Červený kříž
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: školní psycholog, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Žimutice 28
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 66
Kontakt na školu: Telefon: 385 737 040
Fax: není
IZO:102023492
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 35
Aktuální počet žáků: 27
Dny otevřených dveří (termín/y): Škola je veřejnosti otevřena po celý školní rok.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Linkový autobus zajíždí do obce z Týna nad Vltavou a Dolního Bukovska
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6,15 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Strategický plán rozvoje školy 2017-2020.docx (15,3 KB)
Školní vzdělávací program: Nové ŠVP -ZŠ.rtf (2391,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP-ŠD.docx (24,5 KB)
Školní řád: Doporučení vzdělávání distančně.docx (18 KB)
Školní řád.rtf (106,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Žimutice.doc (79,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: výtvarné, přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Zdravé zuby, Sběrová soutěž s panem Popelou, Den Země, Projekt sv. Martin, Masopustní veselice, charitativní akce, Olympijský víceboj
Domácí spolupráce : Škola spolupracuje s obcí i širokou veřejností.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Spolupráce se školním psychologem, doučování slabších žáků, podpora nadaných a talentovaných žáků
Přítomnost specialistů: školní psycholog, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: ŠVP-ŠD.docx (24,5 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: MX-2314N_20200831_082144.pdf (609,3 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, sešit Úkoláček - slouží k různým školním záznamům, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Žimutice 28
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 66
Kontakt na školu: Telefon: 385 737 040
Fax: není
IZO:150007973
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Žimutice 28
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 66
Kontakt na školu: Telefon: 385 747 040
Fax: není
IZO:150007981