Logo školy

Základní škola a Montessori mateřská škola Prachatice, Národní 1018

Škola / charakteristika školy
Název školy: Základní škola a Montessori mateřská škola Prachatice, Národní 1018
Adresa školy: Ulice: Národní 1018
Obec: Prachatice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 383 01
Ředitel:Mgr. Hana Bolková
Kontakt na školu Telefon: 388 385 927
Email: zsprachatice@narodka.cz
Web: www.prachatice.cz/narodka
IČ:00583278
RED-IZO:600062937
Zřizovatel:Město Prachatice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Národní 1018, Prachatice II
Obec: Prachatice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 383 01
Kontakt na školu:
IZO:181123827
Základní škola
Adresa: Ulice: Národní 1018
Obec: Prachatice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 383 01
Kontakt na školu: Telefon: 388 385 927
IZO:000583278
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 660
Aktuální počet žáků: 350
Dny otevřených dveří (termín/y): 13. - 16.1. 2014
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 24.1.2014
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 25.1.2014
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ANO - ČSAD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: plan_dlouhodobyZŠ Národní 2011-2016.doc (69,6 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_ZŠ_Národka.pdf (4435,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_ZŠ_Školní družina_Národka.pdf (1520,9 KB)
Školní řád: sm-02-skolni_rad_ZŠ Narodni.doc (198,1 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 12-13 final.pdf (476,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, hudební výchova, cizí jazyky, biologie, výtvarná výchova, zeměpis, praktické vyučování, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, besídky/akademie, sportovní dny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, Adaptační kurzy pro žáky 6.tříd
Zapojení ve specifických programech: NE
Domácí spolupráce : Základní školy v Prachaticích - společný projekt OPVK, SPGŠ - vedení praxe, IZS - školní projekty Ochrana člověla za mimořádných situací
Mezinárodní spolupráce: Socrates, partnerské školy v Německu a na Slovensku
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, plavání, cyklistický kurz pro žáky 8. tříd
Specifické formy podpory žákům: žáci s SVP, integrace, práce asistentek pedagoga, IVP pro žáky nadané, Individuální výchovný program
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: rozvrh hodin ŠD_ZŠ Národní.doc (27,6 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh_Formular-VYPLNENY 2013-14.xls (200,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové, ICT, taneční, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, studovna/knihovna, herna, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, webové stránky školy
Školní družina
Adresa: Ulice: Národní 1018
Obec: Prachatice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 383 01
Kontakt na školu: Telefon: 388 385 927
IZO:114700095
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Národní 1018
Obec: Prachatice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 383 01
Kontakt na školu: Telefon: 388 385 927
IZO:102675538
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 - 30 s dotací pro žáky, 57,- bez dotace
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne