Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750
Adresa školy: Ulice: sídliště Míru 750
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 01
Ředitel:Mgr. Alena Krejčová
Kontakt na školu Telefon: 381 524 740
Email: msduha@volny.cz
Web: www.msduhasobeslav.benjamin.cz
IČ:70934355
RED-IZO:600064158
Zřizovatel:Město Soběslav
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: sídliště Míru 750
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 01
Kontakt na školu: Telefon: 381 524 740
IZO:107535815
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 207
Aktuální počet dětí: 207
Dny otevřených dveří (termín/y): v měsíci květnu, první týden v září - vždy upřesněno na webových stránkách školy,
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 6.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 360
Koncepce školy: Koncepce školy_2019_2022.doc (1044 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP PV DUHA_2017.pdf (5579,1 KB)
Školní řád: Školní řád 2017-2018.doc (6006,8 KB)
Hodnocení činnosti školy: Vlastní hodnocení školy 2017-2018_upravené.doc (8778,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: 1. Podpora zdravého životního stylu; 2. Prevence sociálně patologických vlivů; 3. Enviromentální vzdělávání
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, výstavy s vernisáží pro veřejnost, programy pro společenské organizace a Senior dům, akce "Noc v MŠ", besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Podaná ruka, Mrkvička, Uchopit a pochopit
Domácí spolupráce: Základní školy, praxe učňů praktické školy, Senior dům, hasičská stanice, městská policie, České lesy
Mezinárodní spolupráce: e-twinning
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, pořádání sportovních dnů
Specifické formy podpory dětem: integrace dětí se sluchovou vadou, dítěte s poruchou autistického spektra
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, každodenní předávání potřebných informací při příchodu nebo odchodu dítěte, internetové stránky každé třídy, informace na nástěnkách, třídní schůzky, individuální schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: sídliště Míru 750
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 01
Kontakt na školu: Telefon: 381 524 740
IZO:102415552