Zde může být obrázek školy.

Základní škola Chýnov, okres Tábor

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Chýnov, okres Tábor
Adresa školy: Ulice: Gabrielovo náměstí 16
Obec: Chýnov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 55
Ředitel:Mgr. Martina Havlůjová
Kontakt na školu Telefon: 381 297 056
Email: zschynov@zschynov.cz
Web: www.zschynov.cz
IČ:00582671
RED-IZO:600064557
Zřizovatel:Město Chýnov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Gabrielovo náměstí 16
Obec: Chýnov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 55
Kontakt na školu: Telefon: 381 297 056
IZO:000582671
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 392
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.9.,12.4.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 0
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:20
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Dlouhodobý plán ZŠ Chýnov.docx (33,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠK 2017 - 2022.doc (57,9 KB)
ŠVP ŠD nový doc 2017 - 2022 upravený.doc (55,8 KB)
Školní řád: skolni rad zs chynov- 29.8.2018.doc (158,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava 2017 -2018.pdf (1551,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, plesy, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj, Přidružená škola UNESCO
Mezinárodní spolupráce: Švýcarsko - Oberthal
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: Doučování, práce speciálního pedagoga, spolupráce s PPP - pravidelné návštěvy psycholožky
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Školní družina - rozvrh: Rozvrh ŠD 18-19.pdf (353,3 KB)
Školní klub - rozvrh: Rozvrh ŠK 18-19.pdf (364,1 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh ZŠ 2018.pdf (1177,2 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, technické, turistické, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Gabrielovo náměstí 16
Obec: Chýnov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 55
Kontakt na školu: Telefon: 381 297 056
IZO:114900051
Školní klub
Adresa: Ulice: Gabrielovo náměstí 16
Obec: Chýnov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 55
Kontakt na školu: Telefon: 381 297 056
IZO:150069979
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Gabrielovo náměstí 16
Obec: Chýnov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 55
Kontakt na školu: Telefon: 381 297 056
IZO:102415668