Logo školy

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart, okres Cheb, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart, okres Cheb, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: K Rybníku 346
Obec: Lázně Kynžvart
Kraj: Karlovarský
PSČ: 354 91
Ředitel:Mgr. Jana Špryňarová
Kontakt na školu Telefon: 354 691 209
Email: zsmslk@seznam.cz
Web: www.zslk.cz
IČ:60610981
RED-IZO:600066401
Zřizovatel:Město Lázně Kynžvart
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: K Rybníku 346
Obec: Lázně Kynžvart
Kraj: Karlovarský
PSČ: 354 91
Kontakt na školu: Telefon: 354 691 209
IZO:107541271
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 48
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv podle přání rodičů
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria příjímání do MŠ.doc (33,8 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Školní vzdělávací program: ŠVP 2019- 2022.doc (450,6 KB)
Školní řád: Školní řád platný od 1. 9. 2017.doc (110,1 KB)
Hodnocení činnosti školy:
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: enviromentální
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Mrkvička, Jezevec
Domácí spolupráce: LČR, Léčebné Lázně Lázně Kynžvart, PČR, CHKO,ZŠ Lázně Kynžvart, HZS Mariánské Lázně
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Přítomnost specialistů: logopedický asistent
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, nástěnky
Základní škola
Adresa: Ulice: K Rybníku 346
Obec: Lázně Kynžvart
Kraj: Karlovarský
PSČ: 354 91
Kontakt na školu: Telefon: 354 691 209
IZO:102052093
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 121
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Koncepce školy: Charakteristika školy.docx (15,4 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád: Školní řád ZŠ LK 1.9.2020.doc (362 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroč.zpr. 19-20.doc (181,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, fyzika, chemie, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, výlety
Mezinárodní spolupráce: Grundschule Mantel - SRN
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Specifické formy podpory žákům: Žáci s SVP - předmět speciální pedagogické péče
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, rukodělné, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: K Rybníku 346
Obec: Lázně Kynžvart
Kraj: Karlovarský
PSČ: 354 91
Kontakt na školu: Telefon: 354 691 209
IZO:115100130
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 60 Kč
Umístění školní družiny: v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,30 - 7,40 h
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,40 - 16,00 h
Způsob informování zákonných zástupců: telefonicky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: K Rybníku 346
Obec: Lázně Kynžvart
Kraj: Karlovarský
PSČ: 354 91
Kontakt na školu: Telefon: 354 691 209
IZO:102552029
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: ZŠ 26 - 29 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne