Logo školy

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Moskevská 1117/25
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 01
Ředitel:Mgr. Eva Doušová
Kontakt na školu Telefon: 353 226 984
Email: zsdukla@seznam.cz
Web: www.zsdukla.cz
IČ:70933766
RED-IZO:600067441
Zřizovatel:Statutární město Karlovy Vary
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Moskevská 1117/25
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 01
Kontakt na školu: Telefon: 353 226 984
Fax: 353 237 644
IZO:102088527
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 415
Dny otevřených dveří (termín/y): březen 2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 4, 6
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:40 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: koncepce školy.docx (499,3 KB)
Školní vzdělávací program: SVP-ZV-START-platny-od-1.9.2020.pdf (4042 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠK.docx (41,5 KB)
ŠVP ŠD.docx (43,2 KB)
Školní řád: školní řád 01.09.2020 - novelizace.docx (65,5 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2019-2020.doc (1654,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, hudební výchova, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, praktické vyučování, výtvarná výchova, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Záchranný kruh, Ovoce do škol, Mléko do škol
Certifikáty škol: Aktivní škola
Domácí spolupráce : Záchranný integrovaný systém, PF, SPgŠ, SOU Nejdek
Mezinárodní spolupráce: žádná
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání, turistika
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Můžeš to změnit! (Mezigenerace, Eutis), Hravý architekt, Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: zdravotně a sociálně znevýhodnění žáci, nadaní žáci
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Školní družina - rozvrh:
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), technické
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Jízdárenská 2
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 01
Kontakt na školu: Telefon: 353 226 984
IZO:115200207
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200
Umístění školní družiny: v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:15
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:40-17:00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní klub
Adresa: Ulice: Jízdárenská 2
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 01
Kontakt na školu: Telefon: 353 226 984
Fax: 353 237 644
IZO:165100508
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 100
Umístění školního klubu: v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:15
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:40-17:00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jízdárenská 2
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 01
Kontakt na školu: Telefon: 353 226 984
IZO:102652376
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20 - 21,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano