Logo školy

Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Karlovarská 1189
Obec: Nejdek
Kraj: Karlovarský
PSČ: 362 22
Ředitel:Mgr. Jana Považajová
Kontakt na školu Telefon: 353 825 039;73
Email: 2.zs.nejdek@seznam.cz
Web: www.zskarlovarska.cz
IČ:60611057
RED-IZO:600067467
Zřizovatel:Město Nejdek
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Karlovarská 1189
Obec: Nejdek
Kraj: Karlovarský
PSČ: 362 22
Kontakt na školu: Telefon: 353 825 039;73
Fax: 353 825 039
IZO:102088764
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 420
Aktuální počet žáků: 415
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.4.2021 pokud se uvolní protiepidemická opatření
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 6.00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: v 8.00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: koncepce_rozvoje_skoly_2020_aktualizace.pdf (152,9 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina: svp_sd.doc (33,3 KB)
Školní řád: skolni_rad_1_2_2021.pdf (193,6 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_19_20.pdf (471,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT, fyzika, chemie, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: ledová plocha, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: dlouhodobá spolupráce v projektu "Chraň svůj svět, chraň svůj život"
Domácí spolupráce : SPŠ Ostrov; Gymnázium Ostrov; SOŠ logistická a SOU Dalovice; ZŠ Nejdek, nám Karla IV.; ZUŠ Nejdek; galerie v K. V.; Muzeum v Nejdku; Policie ČR; Městská policie Nejdek; Tyfloservis v K. V.; PPP a SPC; OSPOD v K. V.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: spolupráce s PPP a SPC a OSPOD v K. Varech, individuální přístup, asistenti pedagoga, plnění IVP, spolupráce se zákonnými zástupci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: rad_skolni_druzina-1.pdf (166,5 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční, jazykové, hudební, technické, literárně-dramatické, ICT, Součástí naší základní školy je Dům dětí a mládeže, který nabízí každoročně přibližně 26 zájmových útvarů., turistické, společenské hry
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky základní školy: www.zskarlovarska.cz, třídní schůzky, školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
dům dětí a mládeže
Adresa: Ulice: Karlovarská 1189
Obec: Nejdek
Kraj: Karlovarský
PSČ: 362 22
Kontakt na školu: Telefon: 353 825 039
Fax: není
IZO:165100575
školní družina
Adresa: Ulice: Karlovarská 1189
Obec: Nejdek
Kraj: Karlovarský
PSČ: 362 22
Kontakt na školu: Telefon: 353 825 039
Fax: není
IZO:115200258
školní jídelna
Adresa: Ulice: Karlovarská 1189
Obec: Nejdek
Kraj: Karlovarský
PSČ: 362 22
Kontakt na školu: Telefon: 353 825 039
Fax: není
IZO:102640939
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 26 - 27,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne