Zde může být obrázek školy.

Základní škola Bochov, okres Karlovy Vary

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Bochov, okres Karlovy Vary
Adresa školy: Ulice: Okružní 367
Obec: Bochov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 364 71
Ředitel:Mgr. Michaela Vonšovská
Kontakt na školu Telefon: 353 902 247
Email: info@zsbochov.cz
Web: www.zsbochov.cz
IČ:70991545
RED-IZO:600067530
Zřizovatel:Město Bochov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Okružní 367
Obec: Bochov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 364 71
Kontakt na školu: Telefon: 353 902 247
IZO:102516987
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 730
Aktuální počet žáků: 164
Dny otevřených dveří (termín/y): Návštěva možná po předchozí domluvě
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2018
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00 žákům ŠD, ostatní 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje ZŠ Bochov.docx (25,1 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠB AKTUÁLNÍ VERZE.doc (1293,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD - doplněné 2018.docx (26,8 KB)
Školní řád: Vnitřní řád ŠJ ZŠ Bochov.pdf (442,3 KB)
Vnitřní řád ŠD ZŠ Bochov.pdf (157,3 KB)
Příloha 1 ŠŘ ZŠ Bochov.pdf (447 KB)
Školní řád ZŠ Bochov 2018 .pdf (374,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 1920.pdf (279,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, cizí jazyky, biologie, výtvarná výchova, fyzika, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Aktivní škola, Záchranný kruh, Podpora technického vzdělávání
Domácí spolupráce : SLŠ Žlutice, Policie ČR, Armáda ČR, ZŠ a ZUŠ Žlutice, DDM Karlovy Vary, 2.ZŠ Bochov
Mezinárodní spolupráce: Grundschule Thiersheim
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: IVP pro žáky s VPUCH, podpůrná opatření
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrhy hodin 2018 - 2019.doc (96,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, školní dvůr, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, osobní dopisy několikrát během šk.roku, webové stránky školy, sms infokanál, program Bakaláři
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Okružní 367
Obec: Bochov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 364 71
Kontakt na školu: Telefon: 353 902 247
IZO:115200339
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Okružní 367
Obec: Bochov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 364 71
Kontakt na školu: Telefon: 353 902 247
IZO:102728178