Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Plzeň - Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Plzeň - Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Vřesinská 17
Obec: Plzeň - Božkov
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Ředitel:Mgr., Bc. Hana Stýblová
Kontakt na školu Telefon: 378 027 020
Email: styblovaha@zsbozkov.plzen-edu.cz
Web: http://www.zsplzenbozkov.cz
IČ:70879214
RED-IZO:600069605
Zřizovatel:Statutární město Plzeň
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Vřesinská 17
Obec: Plzeň - Božkov
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 240 931
Fax: 377 442 959
IZO:107543427
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 30
Aktuální počet dětí: 30
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.1. 2021 (odloženo)
Kritéria příjímacího řízení: kriteria_prijimaciho_rizeni_2020.pdf (289,4 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: trolejbus č.12
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 600
Koncepce školy: strateg.plan.pdf (480,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Námořníci z Božkova.pdf (495,9 KB)
Školní řád: Školní řád - 2020 (1).doc distanční vz..pdf (298 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Se Sokolem do života
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Vřesinská 17
Obec: Plzeň - Božkov
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 027 020
Fax: 378 027 027
IZO:102216967
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 104
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.1.2021 odloženo z důvodu COV19; 27.2.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: trolejbus č. 12, tramvaj č.2
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: strateg.plan.pdf (480,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP.pdf (1558,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.docx (44,7 KB)
Školní řád: školní řád 2020 ŠR.pdf (290,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020 ŠR1.doc (14809,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky:
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo: comenia script
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, herna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Vřesinská 17
Obec: Plzeň - Božkov
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 240 931
Fax: 377 442 959
IZO:115400362
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Vřesinská 17
Obec: Plzeň - Božkov
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 240 931
Fax: 377 442 959
IZO:102740097