Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Řenče 44
Obec: Přeštice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 334 01
Ředitel:Bc. Pavla Hřebcová
Kontakt na školu Telefon: 377 985 596,73
Email: zsrence@zsrence.cz
Web: http://www.zsrence.cz
IČ:60611910
RED-IZO:600070352
Zřizovatel:Obec Řenče
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Řenče 44
Obec: Přeštice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 334 01
Kontakt na školu: Telefon: 377 985 596
IZO:181043254
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 26
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 6.15-16.15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 350
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ano
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Řenče 44
Obec: Přeštice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 334 01
Kontakt na školu: Telefon: 377 985 596,73
IZO:102264708
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 41
Dny otevřených dveří (termín/y): březen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.5.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6,15
Začátek první vyučovací hodiny: 7,30
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘAD.docx (107,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2021.docx (1111,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrh- aktuální.xls (37,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, jazykové
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Řenče 44
Obec: Přeštice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 334 01
Kontakt na školu: Telefon: 377 985 596
IZO:115500308
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Řenče 44
Obec: Přeštice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 334 01
Kontakt na školu: Telefon: 377 985 596
IZO:115500316