Zde může být obrázek školy.

Základní škola Dobřív, okres Rokycany

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Dobřív, okres Rokycany
Adresa školy: Ulice:
Obec: Dobřív 62
Kraj: Plzeňský
PSČ: 338 44
Ředitel:Mgr Lenka Hanzlíková
Kontakt na školu Telefon: 371 782 477
Email: reditel@zsdobriv.cz
Web: www.zsdobriv.cz
IČ:60610077
RED-IZO:600071898
Zřizovatel:Obec Dobřív
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dobřív 62
Kraj: Plzeňský
PSČ: 338 44
Kontakt na školu: Telefon: 371 782 477
Fax: 371 782 250
IZO:102376158
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 105
Aktuální počet žáků: 67
Dny otevřených dveří (termín/y): po celý školní rok - škola otevřená rodičům
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 22.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Zamčená budova, paní školníková reaguje na zvonek
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobusy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6 00
Začátek první vyučovací hodiny: 8 00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE školy Dobřív.docx (19,3 KB)
Školní vzdělávací program: 03 Charakteristika ŠVP.pdf (603,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP 2019 družina.doc (96,8 KB)
Školní řád: Školní řád pdf.pdf (1330,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: EKO škola, přírodovědné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Les ve škole, škola v lese. Tereza. Rodiče vítáni. AŠSK .
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Ekoškola
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: kroužek Douček spolupráce s PPP Rokycany
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, , logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, přírodovědné, společenské hry, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Dobřív 62
Kraj: Plzeňský
PSČ: 338 44
Kontakt na školu: Telefon: 371 782 477
Fax: 371 782 250
IZO:115700188