Zde může být obrázek školy.

Základní škola J. V. Sládka Zbiroh, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola J. V. Sládka Zbiroh, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Muchova 554
Obec: Zbiroh
Kraj: Plzeňský
PSČ: 338 08
Ředitel:Mgr. Markéta Soukupová
Kontakt na školu Telefon: 371 794 439
Mobil: 703 187 546
Email: zs.zbiroh@worldonline.cz
Web: http://www.zszbiroh.cz
IČ:70996032
RED-IZO:600072037
Zřizovatel:Město Zbiroh
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Muchova 554
Obec: Zbiroh
Kraj: Plzeňský
PSČ: 338 08
Kontakt na školu: Telefon: 371 794 439
IZO:102376573
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 370
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Integrovaná doprava Plzeňského kraje
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: vedlejší komunikace
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce 2017_2020.pdf (381,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD.pdf (607,6 KB)
Školní řád: Skolni_rad_2020_21.pdf (1417,9 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2019_2020.pdf (3747,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, chemie, knihovna, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, zeměpis, dějepis, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí, lyžařský kurz, kurz plavání, partnerství se školou v SRN v Amberku, zájmové kroužky
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola, Skutečně zdravá škola, Světová škola, Fairtradová škola
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví, Fairtradová škola, Škola pro udržitelný rozvoj, Ekoškola, Světová škola, Skutečně zdravá škola
Domácí spolupráce : S Městem Zbiroh - zřizovatel, Policií ČR, HZS, skauti, MŠ Zbiroh, ZUŠ Václava Vačkáře, JCM LRS Zbiroh, Zbirovie Zbiroh
Mezinárodní spolupráce: Partnerství škol mezi Franz-Xaver-von Schönwerth-Realschule Amberg a ZŠ J. V. Sládka Zbiroh, p.o. AMD ČR, MAY DAY, Globe, Les ve škole
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, vodácký kurz, plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Globe (Sdružení Tereza), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Světová škola (Člověk v tísni), Škola pro udržitelný život (SEVER), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: V rámci společného vzdělávání poskytována podpůrná opatření žákům s SVP, slabším žákům, cizincům, talentovaným žákům.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Rozvrh školní družiny.pdf (291 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Přestávky a vyučovací doba.pdf (159,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Ve všech odborných učebnách-PC I,PC II, D-Z, Př, Ch-F, Vv, Hv, v šesti kmenových třídách I. stupně z 9 interaktivní tabule
Zájmové činnosti: jazykové, rukodělné, chovatelské, sportovní, Klub mladých debrujárů, logopedický kroužek
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, individuální schůzky, třídní schůzky, web školy - zszbiroh.cz
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Muchova 554
Obec: Zbiroh
Kraj: Plzeňský
PSČ: 338 08
Kontakt na školu: Telefon: 371 794 439
IZO:115700161
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Muchova 554
Obec: Zbiroh
Kraj: Plzeňský
PSČ: 338 08
Kontakt na školu: Telefon: 371 794 439
IZO:102764239
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20 -30 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano