Zde může být obrázek školy.

Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 786
Obec: Horní Slavkov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 357 31
Ředitel:Mgr. Magdalena Čavojská
Kontakt na školu Telefon: 352 688 480
Email: zs2hslavkov@volny.cz
Web: http:/www.zs2hslavkov.cz
IČ:75005484
RED-IZO:600072975
Zřizovatel:Město Horní Slavkov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 786
Obec: Horní Slavkov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 357 31
Kontakt na školu: Telefon: 352 688 480
Fax: 352 688 480
IZO:102416958
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 410
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.4.2020
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2020
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Koncepce školy: Vize, mise, strategie.doc (77,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP - NOVÉ.docx (716,7 KB)
Školní řád: NOVÉ - Skolni rad a pravidla hodnoceni.doc (309,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2018.2019.docx (482 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna, chemie, biologie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Tvořivá škola, Aktivní škola, Asociace školních sportovních klubů. Aktuální projekty: Podporujeme inkluzi II, Čerstvý vítr z hor, Plavecký výcvik, Recyklohraní
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj, Aktivní škola
Domácí spolupráce : spolupráce s MŠ Horní Slavkov, ŠD a DDM Horní Slavkov, SŠ regionu (exkurze), Úřad práce, Policie ČR obv.oddělení Horní Slavkov,
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Metody čtení: čtenářská dílna, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: akcelerace a obohacování učiva u žáků mimořádně nadaných, individuální podpora žákům s SVP, třídy pro žáky s SVP podle § 16 odst. 9 zákona 561/20, třída ZŠ speciální04 Sb.,
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, logoped
Školní družina: ne
Školní klub: ne
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, Hrátky s logikou, společenské hry, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, koutky se stolním tenisem a stolními fotbálky, herna, studovna/knihovna, hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, kultura, sport, veřejná knihovna, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: Konzultační hodiny - 1hod/týdně (rozpis na webu školy) webové stránky školy: www.zs2hslavkov.cz, třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 786
Obec: Horní Slavkov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 357 31
Kontakt na školu: Telefon: 352 688 421
IZO:102588601
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25,00 - 27,00 Kč (dle kategorie)
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne