Zde může být obrázek školy.

Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 786
Obec: Horní Slavkov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 357 31
Ředitel:Mgr. Magdalena Čavojská
Kontakt na školu Telefon: 352 688 480
Email: zs2hslavkov@volny.cz
Fax: 352 688 480
Web: http:/www.zs2hslavkov.cz
IČ:75005484
RED-IZO:600072975
Zřizovatel:Město Horní Slavkov
Typ zřizovatele:Obec

Základní škola

Adresa: Ulice: Školní 786
Obec: Horní Slavkov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 357 31
Kontakt na školu: Telefon: 352 688 480
Fax: 352 688 480
IZO:102416958
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 354
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Koncepce školy: Vize, mise, strategie.doc (77,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP - NOVÉ.docx (853,5 KB)
Školní řád: Skolni rad a pravidla hodnoceni.doc (300 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017.2018.docx (950,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, dějepis, cizí jazyky, fyzika, chemie, zeměpis, biologie, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besídky/akademie, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Tvořivá škola, Aktivní škola, Asociace školních sportovních klubů. Aktuální projekty: Podporujeme inkluzi II, Čerstvý vítr z hor, Plavecký výcvik 2018, Recyklohraní
Certifikáty škol: Aktivní škola, Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : spolupráce s MŠ Horní Slavkov, ŠD a DDM Horní Slavkov, SŠ regionu (exkurze), Úřad práce, Policie ČR obv.oddělení Horní Slavkov,
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, lyžování
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER), 72 hodin (ČRDM), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: péče o žáky s SVP, akcelerace a obohacování učiva u žáků mimořádně nadaných
Přítomnost specialistů: školní psycholog, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence
Školní družina: ne
Školní klub: ne
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: Hrátky s logikou, literárně-dramatické, jazykové, společenské hry, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, hřiště, herny se stolním tenisem a stolními fotbálky, zahrada
V blízkosti školy: kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, individuální schůzky, Konzultační hodiny - 1hod/týdně (rozpis na webu školy) webové stránky školy: www.zs2hslavkov.cz, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, možnost platby/přehled zaplacení, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Školní 786
Obec: Horní Slavkov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 357 31
Kontakt na školu: Telefon: 352 688 421
IZO:102588601
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25,00 - 27,00 Kč (dle kategorie)
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne