Zde může být obrázek školy.

Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 786
Obec: Horní Slavkov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 357 31
Ředitel:Mgr. Magdalena Čavojská
Kontakt na školu Telefon: 352 688 480
Email: zs2hslavkov@volny.cz
Web: http:/www.zs2hslavkov.cz
IČ:75005484
RED-IZO:600072975
Zřizovatel:Město Horní Slavkov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 786
Obec: Horní Slavkov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 357 31
Kontakt na školu: Telefon: 352 688 480
Fax: 352 688 480
IZO:102416958
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 430
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.4.2020
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2020
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Koncepce školy: Vize, mise, strategie.doc (77,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP - NOVÉ.docx (703,5 KB)
Školní řád: NOVÉ - Skolni rad a pravidla hodnoceni 2020.doc (328,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019.2020.docx (485,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, cizí jazyky, hudební výchova, zeměpis, dějepis, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Tvořivá škola, Aktivní škola, Asociace školních sportovních klubů. Aktuální projekty: Podporujeme inkluzi II, Čerstvý vítr z hor, Plavecký výcvik, Recyklohraní
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj, Aktivní škola
Domácí spolupráce : spolupráce s MŠ Horní Slavkov, ŠD a DDM Horní Slavkov, SŠ regionu (exkurze), Úřad práce, Policie ČR obv.oddělení Horní Slavkov,
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER), 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: akcelerace a obohacování učiva u žáků mimořádně nadaných, individuální podpora žákům s SVP, třídy pro žáky s SVP podle § 16 odst. 9 zákona 561/20, třída ZŠ speciální04 Sb.,
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, školní psycholog, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ne
Školní klub: ne
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: Hrátky s logikou, literárně-dramatické, společenské hry, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště, herna, studovna/knihovna, koutky se stolním tenisem a stolními fotbálky, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), Konzultační hodiny - 1hod/týdně (rozpis na webu školy) webové stránky školy: www.zs2hslavkov.cz, individuální schůzky, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled absence, přehled klasifikace, možnost platby/přehled zaplacení, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 786
Obec: Horní Slavkov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 357 31
Kontakt na školu: Telefon: 352 688 421
IZO:102588601
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25,00 - 27,00 Kč (dle kategorie)
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne