Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Prysk, okr. Česká Lípa, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Prysk, okr. Česká Lípa, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Dolní Prysk 56
Obec: Prysk
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 15
Ředitel:Mgr. Jana Vostřelová
Kontakt na školu Telefon: 487 767 525
Email: skola@prysk.cz
Web: www.skolaprysk.cz
IČ:72742089
RED-IZO:600074803
Zřizovatel:Obec Prysk
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Dolní Prysk 56
Obec: Prysk
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 15
Kontakt na školu: Telefon: 487 767 525
Fax: není
IZO:107560551
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 19
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: zamykání vstupních dveří
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 350
Základní škola
Adresa: Ulice: Dolní Prysk 56
Obec: Prysk
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 15
Kontakt na školu: Telefon: 487 767 525
Fax: není
IZO:102145687
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 30
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.4.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: žádné, pouze zámek
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.15
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: KONCEPCE ZŠ A MŠ PRYSK.docx (17,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP+ŠD2.doc (776,7 KB)
Školní řád: školní řád ZŠ upravený 2020.doc (196,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019_20 NOVÁ.doc (894 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, environmentální
Prostory pro výuku tělesné výchovy: Školní zahrada, sál Obecního úřadu
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Domácí spolupráce : Spolupráce s málotřídními školami Novoborska a Českolipska, s MAS LAG Podralsko, Hasiči, klub důchodců, Svazek obcí Novoborska,..
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: ROZVRH ŠKOLNÍ DRUŽINY.docx (12,9 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrh uč. 2020_21.xlsx (13,1 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: počítače ve třídě, + školní tablety
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Dolní Prysk 56
Obec: Prysk
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 15
Kontakt na školu: Telefon: 487 767 525
Fax: není
IZO:116000376
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Dolní Prysk 56
Obec: Prysk
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 15
Kontakt na školu: Telefon: 487 767 525
Fax: není
IZO:102629242