Zde může být obrázek školy.

Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334
Adresa školy: Ulice: Kadaňská 2334
Obec: Chomutov
Kraj: Ústecký
PSČ: 430 03
Ředitel:Mgr. Ilona Zahálková
Kontakt na školu Telefon: 474 629 646
Email: reditelka@4zscv.cz
Web: http://www.4zscv.cz
IČ:46789707
RED-IZO:600077357
Zřizovatel:Statutární město Chomutov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Kadaňská 2334
Obec: Chomutov
Kraj: Ústecký
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:102129304
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 536
Dny otevřených dveří (termín/y): po domluvě kdykoli
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka 1, 4, 6 a 9
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 - 2019.docx (50,9 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD od 1 11 2016.pdf (715,4 KB)
Školní řád: Školní řád od 1-9-2017.pdf (402,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 - 2018.pdf (5954,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: základní škola běžného typu bez zaměření, avšak s titulem ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ uděleným Státním zdravotním ústavem v Praze, web školy: www.4zscv.cz
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Škola podporující zdraví
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví, Aktivní škola 2018/2019 Škola pro demokracii 2018/2019
Domácí spolupráce : viz výroční zpráva o činnosti školy - Spolupráce s organizacemi a dalšími partnery školy
Mezinárodní spolupráce: v rámci eTwinningu
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: v některých třídách 1.stupně výuky matematiky Hejného metodou
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), 72 hodin (ČRDM), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Architekti ve škole (FA ČVUT), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: žákovský Žolík (umožňuje žáku 1x měsíčně se vyvázat ze zkoušení), mimořádné zkoušení žáků (v 1. a 3.čtvrtletí, šance zlepšit si známku z předmětu)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Vnitřní řád školní družiny od 1-5-2015.pdf (218,1 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, ve všech třídách interaktivní tabule nebo keramické tabule s interaktivním dataprojektorem - s připojením k internet
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní časopis/newsletter, individuální schůzky, v 1. a 2. třídách papírová ŽK
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
ŠVP:
Školní družina
Adresa: Ulice: Kadaňská 2334
Obec: Chomutov
Kraj: Ústecký
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:116200057
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kadaňská 2334
Obec: Chomutov
Kraj: Ústecký
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:102653399
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 24 - 34 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano