Zde může být obrázek školy.

Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní ul. 325
Obec: Hrádek nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 34
Ředitel:Mgr. Jaroslav Poláček
Kontakt na školu Telefon: 482 723 402
Email: zslid01@volny.cz
Web: www.skoly.net
IČ:70983003
RED-IZO:600079775
Zřizovatel:Město Hrádek nad Nisou
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní ul. 325
Obec: Hrádek nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 34
Kontakt na školu: Telefon: 482 723 402
Fax: 482 723 402
IZO:102229511
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 375
Aktuální počet žáků: 369
Dny otevřených dveří (termín/y): Konzultační hodiny každý čtvrtek 14:15 - 15:30 hodin.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:35
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Plán rozvoje školy 2016.docx (26,6 KB)
Školní vzdělávací program: švpzv final total2 s hypertextem 2014 - final verze - upr..doc (5616,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_ŠKOLNÍ_DRUŽINA.doc (304,6 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ Lidická_konečná verze_únor_2021.docx (96,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019_2020_ZŠ Lidická final.doc (4793,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, informatika, humanitní, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, cizí jazyky, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, výlety, plesy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, Vánoční trhy. Oslava ukončení školního roku. Ples vycházejících žáků., tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol
Domácí spolupráce : Mezinárodní svazek škol Schkola - ZŠ Cvikov, ZŠ Rumburk, U Nemocnice, ZŠ Pastelka, Rumburk
Mezinárodní spolupráce: Mezinárodní svazek škol Schkola - Schkola Jonsdorf, Schkola Hartau, Partnerské školy - Szkola Podstawowa Nr. 3, Bogytynia, Lessing - Grundschule, Zittau
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: turistické, hudební, sportovní, přírodovědné, ICT, technické, jazykové, rukodělné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: kultura, DDM/středisko volného času, sport, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní ul. 325
Obec: Hrádek nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 34
Kontakt na školu: Telefon: 482 723 402
Fax: 482 723 402
IZO:116402482