Zde může být obrázek školy.

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Husova 142
Obec: Liberec 5
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 05
Ředitel:Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
Kontakt na školu Telefon: 731632396
Email: lukes.reindlova@husovaliberec.cz
Web: www.zskola.cz
IČ:72741554
RED-IZO:600080013
Zřizovatel:Statutární město Liberec
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Husova 142
Obec: Liberec 5
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 485 104 412
IZO:102241040
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 540
Dny otevřených dveří (termín/y): březen 2021 dle PES situace)
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 22.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 22.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č.3, linka 19,15
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje.pdf (1507,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP od 1.9.2016.doc (2811,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád: Školní řád + Pravidla hodnocení 2020.pdf (678,6 KB)
Poslední výroční zpráva: výročka 19_20.pdf (2665,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, chemie, fyzika, praktické vyučování, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, výlety, exkurze
Zapojení ve specifických programech: DofE, 7 návyků
Certifikáty škol: Férová škola, Škola pro udržitelný rozvoj
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy v Německu, Švýcarsku, jazykové kurzy Velké Británie
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, turistika, cyklistický kurz
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: podpora žáků se specifickými poruchami učení, podpora nadaných žáků, plány podpory pro žáky vrcholově sportující
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, technické, rukodělné, přírodovědné, společenské hry, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, vyhrazená učebna, herna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, sport, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, školní časopis/newsletter, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přehled absence, přihlašování na akce, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Husova 142
Obec: Liberec 5
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 485 104 412
IZO:116401087
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne