Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803
Adresa školy: Ulice: Školní 1803
Obec: Roudnice nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 413 01
Ředitel:PaedDr. Zuzana Zrzavá
Kontakt na školu Telefon: 416 831 569
Email: vedeni@zsskolni-rce.cz
Web: http://www.zsskolni-rce.cz
IČ:46773592
RED-IZO:600081800
Zřizovatel:Město Roudnice nad Labem
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 1803
Obec: Roudnice nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 413 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 831 569
Fax: 416 831 569
IZO:181037122
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 56
Aktuální počet dětí: 56
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Domácí spolupráce: Městská policie, hasiči, nemocnice.
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 1803
Obec: Roudnice nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 413 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 831 569
Fax: 416 831 569
IZO:102317275
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 437
Dny otevřených dveří (termín/y): 14. 1. 2015, mimo lza školu navštívit po domluvě kdykoliv
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 21.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 22.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7,40 hodin, školní družina od 6,00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, ICT, fyzika, chemie, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, lyžařské kurzy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: Rozvojový program - Školní poradenské pracoviště
Domácí spolupráce : Matýsek, Policie ČR, Městská policie, DDM Trend, Ekologická organizace Sever, městská knihovna, hasiči.
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup, asistent pedagoga, školní psycholog, speciální pedagog, práce podle IVP, dyslektická a logopedická poradna.
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, herna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, webové stránky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 1803
Obec: Roudnice n.L.
Kraj: Ústecký
PSČ: 413 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 831 569
Fax: 416 831 569
IZO:116500018
Škoůlní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 1803
Obec: Roudnice n.L.
Kraj: Ústecký
PSČ: 413 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 831 569
Fax: 416 831 569
IZO:102753644
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, , školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídena - výdejna
Adresa: Ulice: Školní 1803
Obec: Roudnice nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 413 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 831 569
Fax: 416 831 569
IZO:181041243
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, , školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano