Zde může být obrázek školy.

Základní škola Ročov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Ročov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Ročov 121
Kraj: Ústecký
PSČ: 439 67
Ředitel:Mgr. Jana Citová
Kontakt na školu Telefon: 415 695 167
Email: zs@zsrocov.cz
Web: http://www.zsrocov.cz
IČ:61357383
RED-IZO:600082938
Zřizovatel:Městys Ročov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Ročov 121
Kraj: Ústecký
PSČ: 439 67
Kontakt na školu: Telefon: 415 695 167
IZO:061357383
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 55
Aktuální počet žáků: 39
Dny otevřených dveří (termín/y): 11/2020, 01/2021, 04/2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: x
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje.doc (91,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019-20.docx (77,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: x
Domácí spolupráce : ZŠ a MŠ Zeměchy, Moje Ročovsko, SDH Ročov, Myslivecké sdružení Ročov
Mezinárodní spolupráce: Grundschule Mildenau
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, bruslení, turistika, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Individální přístup, podpůrná opatření, IVP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin: Rozvrh 2020-21.xlsx (16,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, společenské hry, jazykové
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: 0
Konec výuky: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Ročov 121
Kraj: Ústecký
PSČ: 439 67
Kontakt na školu: Telefon: 415 695 167
IZO:116600349