Zde může být obrázek školy.

Základní škola Lenešice, okres Louny

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Lenešice, okres Louny
Adresa školy: Ulice: Knížete Václava 391
Obec: Lenešice
Kraj: Ústecký
PSČ: 439 23
Ředitel:Mgr. Jana Ledvinová
Kontakt na školu Telefon: 415 679 428
Email: zs.lenesice@seznam.cz
Web: www.zslenesice.com
IČ:72743361
RED-IZO:600083101
Zřizovatel:Obec Lenešice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Knížete Václava 391
Obec: Lenešice
Kraj: Ústecký
PSČ: 439 23
Kontakt na školu: Telefon: 415 679 428
IZO:102377588
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 200
Dny otevřených dveří (termín/y): 28.03.2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 5:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: SVP ZS Lenesice OD 1.9.2021.pdf (1460,4 KB)
Školní řád: Školní řád.pdf (331,1 KB)
24.12.Školní řád[2].pdf (331,1 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA_20_21.pdf (949,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, výlety
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Etická škola, Pomáháme školám v úspěchu, FIE
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : MŠ, hasiči, knihovna, spolky v obci
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Doučování, intervence, asistenti pedagoga
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, hudební, společenské hry, přírodovědné, taneční, ICT, technické, turistické, zdravotnické, programování/robotika, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, herna, studovna/knihovna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, e-nástěnka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 08:00
Konec výuky: 11:35
Školní družina
Adresa: Ulice: Knížete Václava 6
Obec: Lenešice
Kraj: Ústecký
PSČ: 439 23
Kontakt na školu: Telefon: 415 679 428
IZO:116600403
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 5:30 - 8:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:35 - 16:30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní klub
Adresa: Ulice: Knížete Václava 391
Obec: Lenešice
Kraj: Ústecký
PSČ: 439 23
Kontakt na školu: Telefon: 415 679 428
IZO:116600411
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 0
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7:00 - 8:00
Odpolední provoz: ne
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Knížete Václava 391
Obec: Lenešice
Kraj: Ústecký
PSČ: 439 23
Kontakt na školu: Telefon: 415 679 428
IZO:102665907
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30 - 34Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne