Zde může být obrázek školy.

Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice
Adresa školy: Ulice: Školní náměstí 177
Obec: Dubí 1
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 01
Ředitel:Mgr. Bc. Jan Holub
Kontakt na školu Telefon: 417 571 016
Email: zsdubi1@seznam.cz
Web: http://www.zsdubi1.cz
IČ:46071156
RED-IZO:600084671
Zřizovatel:Město Dubí
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní náměstí 177
Obec: Dubí 1
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 01
Kontakt na školu: Telefon: 417 571 016
IZO:102465444
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 280
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 23.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 24.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: koncepce školy 2017-2022.pdf (588,3 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 2019-2020.docx (838,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, chemie, fyzika, cizí jazyky, hudební výchova, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, cyklistický kurz
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, ICT, přírodovědné, literárně-dramatické, společenské hry, zdravotnické, technické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, e-omluvenka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Tovární 364
Obec: Dubí 1
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:116800089
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Krušnohorská
Obec: Dubí 1
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 01
Kontakt na školu: Telefon: 417 571 016
IZO:181034271