Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Nová 1432
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 03
Ředitel:Mgr. Martin Kolský
Kontakt na školu Telefon: 475 533 913
Email: info@zsnova.cz
Web: http://www.zsnova.cz
IČ:44555482
RED-IZO:600085716
Zřizovatel:Statutární město Ústí nad Labem
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Svatojakubská 94
Obec: Ústí nad Labem - Svádov
Kraj: Ústecký
PSČ: 403 22
Kontakt na školu: Telefon: není
Fax: není
IZO:116900491
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 22
Aktuální počet dětí: 22
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 13
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Škola je otevřena od: 6:00 - 16:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Koncepce školy: koncepce rozvoje ZŠ a MŠ.doc (175,6 KB)
Školní vzdělávací program: Objevujeme svět kolem nás_1_9_2017_plavání.docx (654,3 KB)
Školní řád: provozní řád - školní řád_od 1.9.2017.docx (136,5 KB)
Hodnocení činnosti školy: Inspekční zpráva ZŠ a MŠ Nová_2017.pdf (283,5 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Nová 1432
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 03
Kontakt na školu: Telefon: 475 533 913
Fax: 475 533 913
IZO:102517380
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 381
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 60, 62
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Koncepce školy: koncepce rozvoje ZŠ a MŠ.doc (175,6 KB)
Školní vzdělávací program: Objevujeme svět kolem nás_1_9_2017_plavání.docx (654,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.doc (177,7 KB)
Školní řád: provozní řád - školní řád_od 1.9.2017.docx (136,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 1920.doc (362,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, hudební výchova, cizí jazyky, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: 13 skupin doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (1. i 2. stupeň).
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Nová 1432
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 03
Kontakt na školu: Telefon: 475 533 913
Fax: 475 533 913
IZO:116900156
Jídelna
Adresa: Ulice: Nová 1432
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 03
Kontakt na školu: Telefon: 475 533 913
Fax: 475 533 913
IZO:102765821