Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Lípa 66
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 57
Ředitel:Mgr. Věra Lacinová Vítková
Kontakt na školu Telefon: 569 437 700
Email: zslipa@zslipa.cz
Web: www.zslipa.cz
IČ:70891656
RED-IZO:600086607
Zřizovatel:Obec Lípa
Typ zřizovatele:Obec
Adresa: Ulice:
Obec: Lípa 211
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 57
Kontakt na školu: Telefon: 569 437 700
IZO:117000621
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Lípa 66
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 57
Kontakt na školu: Telefon: 569 437 700
IZO:102006296
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 275
Aktuální počet žáků: 216
Dny otevřených dveří (termín/y): květen 2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, fyzika, chemie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, plesy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: asistenční činnost vychovatelek ve třídách
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: různé učebny
Zájmové činnosti: technické, hudební, ICT, rukodělné, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Lípa 66
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 57
Kontakt na školu: Telefon: 569 437 700
IZO:117000141
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Lípa 191
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 57
Kontakt na školu: Telefon: 569 437 700
IZO:117000639
ŠJ-v
Adresa: Ulice:
Obec: Lípa 211
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 57
Kontakt na školu: Telefon: 569 437 700
IZO:181008840