Logo školy

Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim
Adresa školy: Ulice: náměstí Míru 1
Obec: Heřmanův Městec
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 03
Ředitel:Mgr. Jana Šindelářová
Kontakt na školu Telefon: 469 695 101
Email: skola@zshm.cz
Web: www.zshermanuvmestec.cz
IČ:70884064
RED-IZO:600090418
Zřizovatel:Město Heřmanův Městec
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: náměstí Míru 1
Obec: Heřmanův Městec
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 03
Kontakt na školu: Telefon: 469 695 679
IZO:102142220
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 900
Aktuální počet žáků: 747
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.11.2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6,40 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45 hodin
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Ekoškola- Sdružení Tereza
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
ŠD
Adresa: Ulice: Náměstí míru
Obec: Heřmanův Městec
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 03
Kontakt na školu: Telefon: 469 695 101
IZO:117200085
ŠJ
Adresa: Ulice: Náměstí míru 1
Obec: Heřmanův Městec
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 03
Kontakt na školu: Telefon: 469 695 101
IZO:169100481
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 22-25 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne