Zde může být obrázek školy.

Základní škola, Jeřice, okres Jičín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola, Jeřice, okres Jičín
Adresa školy: Ulice: Jeřice 28
Obec: Hořice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 508 01
Ředitel:Mgr. Eliška Sosnová
Kontakt na školu Telefon: 603 527 577
Email: zs.jerice@seznam.cz
Web: www.zsjerice.ic.cz
IČ:75015251
RED-IZO:600092500
Zřizovatel:Obec Jeřice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Jeřice 28
Obec: Hořice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 508 01
Kontakt na školu: Telefon: 493 696 352
IZO:103378618
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 10
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Škola je trvale uzamčena a otevřena pouze pedagogem.
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.00 h
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje.doc (34,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Vzdelavaci_program_skolni_druziny.doc (65,5 KB)
Školní řád: Školní řád.doc (70,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva.docx (16,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Mléko do škol, Ovoce do škol, Recyklohraní, Zdravá 5, Šablony III
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: viz ŠVP
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, společenské hry, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna
V blízkosti školy:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Jeřice 28
Obec: Hořice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 508 01
Kontakt na školu: Telefon: 493 696 352
IZO:117300438