Zde může být obrázek školy.

Základní škola, Meziměstí, okres Náchod

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola, Meziměstí, okres Náchod
Adresa školy: Ulice: Školní 236
Obec: Meziměstí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 81
Ředitel:Mgr. Lenka Bohanská
Kontakt na školu Telefon: 491 582 365
Email: zs.mezimesti@cmail.cz
Web: www.skola.mezimesti.cz
IČ:75015978
RED-IZO:600093921
Zřizovatel:Město Meziměstí
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 236
Obec: Meziměstí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 81
Kontakt na školu: Telefon: 491 582 365
IZO:102254770
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 192
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2024
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2024
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 5
Vstup do školy umožněn od: 6.00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50 hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP od 1.9.2021.pdf (2793 KB)
Školní řád: 2. školní řád.pdf (857,2 KB)
Poslední výroční zpráva: 2022-23.pdf (1071,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, knihovna, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, besedy a přednášky pro veřejnost
Mezinárodní spolupráce: partnerská škola v Polsku - Sokolowsko
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, plavání, cyklistický kurz, bruslení
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, taneční, společenské hry, jazykové, literárně-dramatické, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: herna, studovna/knihovna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, přehled klasifikace, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 236
Obec: Meziměstí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 81
Kontakt na školu: Telefon: 491 582 365
IZO:117400190
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 236
Obec: Meziměstí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 81
Kontakt na školu: Telefon: 491 582 365
IZO:102954011