Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola, Pardubice-Pardubičky, Kyjevská 25

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola, Pardubice-Pardubičky, Kyjevská 25
Adresa školy: Ulice: Kyjevská 25, Pardubičky
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 03
Ředitel:Mgr. Jaroslav Karcol
Kontakt na školu Telefon: 466 650 783
Email: karcol-zskyj@volny.cz
Web: www.zs-pardubicky.cz
IČ:60159146
RED-IZO:600096378
Zřizovatel:Statutární město Pardubice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Hostovická 26, Černá za Bory
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 01
Kontakt na školu: Telefon: 466 670 817
IZO:107584549
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 25
Dny otevřených dveří (termín/y): březen
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 12,28
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 500
Školní vzdělávací program: ŠVP 20202021.pdf (2263,1 KB)
Školní řád: školní řád 20202021.pdf (927,1 KB)
Hodnocení činnosti školy: 3.hodnocení II. pol. školního roku20192020.pdf (751 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: celkový rozvoj dítěte
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Cesta kolem do života, aneb cvičíme se zvířátky
Domácí spolupráce: Kosatec - integrační centrum
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Kyjevská 25, Pardubičky
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 03
Kontakt na školu: Telefon: 466 650 783
IZO:060159146
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 125
Aktuální počet žáků: 124
Dny otevřených dveří (termín/y): konec března - před zápisem
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 21.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 22.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 12, 22, 27, 28
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 80
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP - 03 2016 platny od 1. 9. 2016.pdf (2169,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Školní vzdělávací program 2020.pdf (333,2 KB)
Školní řád: školní řád od 1. 9. 2020 o.pdf (737,4 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 19-20 Pardubičky .pdf (3664,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, exkurze, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: PLPP, PI, Předmět spec. ped. péče, logo asistentka
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrh.pdf (65,9 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Kyjevská 25, Pardubičky
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 03
Kontakt na školu: Telefon: 466 650 783
IZO:117500437
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Hostovická 26, Černá za Bory
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 01
Kontakt na školu: Telefon: 466 650 783
IZO:102854068