Logo školy

Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283
Adresa školy: Ulice: Prodloužená 283, Polabiny
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 09
Ředitel:Mgr. Bc. Jana Smetanová
Kontakt na školu Telefon: 466 415 678
Email: zspol2@supce.cz
Web: www.zsprodlouzenapce.cz
IČ:60159065
RED-IZO:600096548
Zřizovatel:Statutární město Pardubice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Prodloužená 283, Polabiny
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 09
Kontakt na školu: Telefon: 466 415 678
IZO:060159065
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 780
Aktuální počet žáků: 735
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 21.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 22.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2,4,6,7,13,14,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.00h
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00h
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2018-2024.docx (185,2 KB)
Školní řád: Dodatek ke školnímu řádu -distanční vzdělávání.docx (17,6 KB)
Školní řád 2020 (1).docx (76,5 KB)
Dodatek ke školnímu řádu -distanční vzdělávání.docx (17,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020.docx (3777,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: hudební, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, ICT, chemie, fyzika, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, Školní dětské pěvecké sbory pořádají koncerty pro rodiče i veřejnost. Účinkují na celostátních, krajských i městských akcích. Pořádají i koncerty charitativní.
Zapojení ve specifických programech: Začít spolu, Recyklohraní, M.R.K.E.V., Ekologická škola 3. stupně, Hrdá škola 2019.
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Mateřská škola Zvoneček a Mateřská škola Pastelka, městská policie, spolupráce se středními školami a se zaměstnavateli
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy a angličtiny pro nadané žáky, asistenti pedagoga pro žáky se SVP. školní asistentka pro znevýhodněné žáky , dyslektické asistentky, logopedická péče
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní, taneční, jazykové, rukodělné, společenské hry, přírodovědné, technické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Prodloužená 283, Polabiny
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 09
Kontakt na školu: Telefon: 466 415 678
IZO:117500348
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Prodloužená 283, Polabiny
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 09
Kontakt na školu: Telefon: 466 415 678
IZO:102842698