Logo školy

Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka, Harrachov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka, Harrachov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Nový Svět 77
Obec: Harrachov
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 46
Ředitel:Ing. Helena Stříbrná
Kontakt na školu Telefon: 481 528 134
Email: skola@harrachov.cz
Web: www.harrachov.cz
IČ:00854808
RED-IZO:600099164
Zřizovatel:Město Harrachov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Nový Svět 77
Obec: Harrachov
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 46
Kontakt na školu: Telefon: 481 528 134
IZO:102442851
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 123
Dny otevřených dveří (termín/y): covid - dle podmínek
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: zvonek s mikrofonem
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Školní vzdělávací program: 8. ŠVP od září 2021 Minim. výstupy.doc (4317,7 KB)
Školní řád: Školní řád nový od 2020.doc (93,2 KB)
Poslední výroční zpráva: 2020-2021výroční zpráva bez příloh.doc (1395,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, cizí jazyky, výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby, Zdravý životní styl a dopravní výchova v Libereckém kraji, ICT do výuky krok za krokem, Firmičky
Certifikáty škol: Nejbohatší ekosystémy Země, Partnerská škola Fraus, Aktivní škola
Domácí spolupráce : PČR, HZS, Město Harrachov, sportovní kluby Harrachov
Mezinárodní spolupráce: SzkołaPodstawowa nr1 SzklarskaPoręba
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, turistika, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čteme s rodiči, MAP Tanvald - rozvoj polytechnické výchovy, čtenářská gramotnost
Specifické formy podpory žákům: Individuální vzdělávací plány pro integrované žáky
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrhy tříd 2021-2022.doc (140,3 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: V celé škole, připojení žákovských zařízení
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, rukodělné, ICT, taneční, technické, programování/robotika, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Nový Svět 77
Obec: Harrachov
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 46
Kontakt na školu: Telefon: 481 528 134
IZO:117700088
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nový Svět 77
Obec: Harrachov
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 46
Kontakt na školu: Telefon: 481 528 134
IZO:102878251