Logo školy

Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka, Harrachov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka, Harrachov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Nový Svět 77
Obec: Harrachov
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 46
Ředitel:Ing. Helena Stříbrná
Kontakt na školu Telefon: 481 528 134
Email: skola@harrachov.cz
Web: www.harrachov.cz
IČ:00854808
RED-IZO:600099164
Zřizovatel:Město Harrachov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Nový Svět 77
Obec: Harrachov
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 46
Kontakt na školu: Telefon: 481 528 134
IZO:102442851
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 230
Aktuální počet žáků: 116
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 10.4.2024
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2024
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: zvonek s mikrofonem
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Koncepce školy: Dlouhodobý plán 2021-2025.doc (57,3 KB)
Školní vzdělávací program: 9. ŠVP od září 2023 nová Informatika.docm (2386,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP družina.docx (819,4 KB)
Školní řád: Školní řád nový od 2023.pdf (418,8 KB)
Poslední výroční zpráva: 2022-2023 výroční zpráva bez příloh.doc (1413,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, cizí jazyky, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: ledová plocha, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby, Zdravý životní styl a dopravní výchova v Libereckém kraji, ICT do výuky krok za krokem, Firmičky
Certifikáty škol: Nejbohatší ekosystémy Země, Partnerská škola Fraus, Aktivní škola
Domácí spolupráce : PČR, HZS, Město Harrachov, sportovní kluby Harrachov
Mezinárodní spolupráce: SzkołaPodstawowa nr1 SzklarskaPoręba
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, bruslení, lyžování, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čteme s rodiči, MAP Tanvald - rozvoj polytechnické výchovy, čtenářská gramotnost
Specifické formy podpory žákům: Individuální vzdělávací plány pro integrované žáky
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrhy tříd 2023-2024.doc (140,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: V celé škole, připojení žákovských zařízení
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, technické, taneční, sportovní, programování/robotika, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Nový Svět 77
Obec: Harrachov
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 46
Kontakt na školu: Telefon: 481 528 134
IZO:117700088
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: věk dítěte, třída
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200,00
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7:00 do 7:40
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, Bakalář
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nový Svět 77
Obec: Harrachov
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 46
Kontakt na školu: Telefon: 481 528 134
IZO:102878251