Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Skalice nad Svitavou, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Skalice nad Svitavou, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 101
Obec: Skalice nad Svitavou
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 01
Ředitel:Mgr. Michaela Barkerová Kopecká
Kontakt na školu Telefon: 516 469 189
Email: skola@skalicenadsvitavou.cz
Web: https://www.skalicenadsvitavou.cz/zs-a-ms-skalice
IČ:70886270
RED-IZO:600106047
Zřizovatel:Obec Skalice nad Svitavou
Typ zřizovatele:Obec
Adresa: Ulice: Školní 101
Obec: Skalice nad Svitavou
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 01
Kontakt na školu: Telefon: 516 469 189
IZO:150004401
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 35
Aktuální počet dětí: 28
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.docx (15,5 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Škola je otevřena od: 6:30 do 16:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2017 - 2023.pdf (1836,6 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Kouzelná školka.pdf (307,6 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ.odt (36,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všestranný rozvoj dítěte
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, tématické/projektové dny
Domácí spolupráce: MŠ Skalice nad Svitavou
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: péče o školní zahradu
Specifické formy podpory dětem: Logopedická intervence, kurz hry na zobcovou flétnu
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky školy
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 101
Obec: Skalice nad Svitavou
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 01
Kontakt na školu: Telefon: 516 469 189
IZO:102007233
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 32
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2017 - 2023.pdf (1836,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_družina.doc (120,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.odt (838,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny, sportovní dny, zahradní slavnosti, nocování ve škole
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Šablony II
Certifikáty škol: Aktivní škola
Domácí spolupráce : MŠ Skalice nad Svitavou, Obec Skalice nad Svitavou, TK Stopa, Záchranná služba JMK, Lipka Brno, MŽP ČR
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: pedagogická intervence, předmět speciálně pedagogické péče
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, čtenářský klub
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 101
Obec: Skalice nad Svitavou
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 01
Kontakt na školu: Telefon: 516 469 189
IZO:118100408
ŠJ
Adresa: Ulice: Školní 101
Obec: Skalice nad Svitavou
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 01
Kontakt na školu: Telefon: 516 469 189
IZO:150004427
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne